Preus de penetració (definició, exemple) | Avantatges i inconvenients

Definició de preus de penetració

Els preus de penetració es refereixen a una política de preus generalment utilitzada per un nou entrant al mercat, en què el preu del producte s’estableix en nivells disruptivament inferiors per tal d’obtenir la quota de mercat i, per tant, penetrar en el mercat atraient clients dels seus competidors.

Exemple

Una empresa de telecomunicacions, nova al mercat, ofereix una oferta per oferir serveis d’internet gratuïts d’un mes als seus subscriptors. Aquest és un exemple de preus de penetració, ja que l’empresa de telecomunicacions, per entrar al mercat, s’ha ofert a oferir els seus serveis d’Internet de forma gratuïta durant un període inicial d’un mes.

Estratègia de preus de penetració

Penseu en el diagrama següent, que explica com funciona el concepte de preus de penetració.

Aquí, el preu d'un producte i la quantitat que es preveu vendre es representen respectivament a l'eix vertical i horitzontal. Per tant, contra el preu "P1", una quantitat que es preveu vendre serà "Q1". El preu es manté en un costat relativament superior i, com a resultat, s’espera que es venguin menys quantitats de béns. Si el preu es redueix encara més a P2, encara es podria haver venut més quantitat, és a dir, Q2. Per tant, el gràfic indica que un preu més baix atrau la venda de quantitats més elevades, que és l'objecte en cas de preus de penetració.

Importància

Els preus de penetració els solen utilitzar els venedors que són nous per a l’economia ja desenvolupada. Quan un venedor entra en un mercat existent d’un producte existent, pot ser difícil atraure clients, ja que és un nouvingut. Aquest venedor pot introduir preus de penetració i, per tant, reduir els preus del seu producte durant un període inicial de temps perquè els clients se sentin atrets per deixar els competidors i connectar-se amb el venedor. Els venedors solen adoptar aquesta estratègia per a un determinat conjunt de productes i simultàniament continuen venent els altres productes al seu preu normal per mantenir un marge de rendibilitat raonable. L’estratègia és útil per a aquells productes on la demanda és elàstica al seu preu.

Preus de penetració i comparació de preus

El preu de penetració és una estratègia de fixació de preus en què un venedor introdueix els seus productes a un preu baix durant un període de temps concret per tal d’atraure una quota de mercat més gran. La base del pensament darrere de l’estratègia és que els preus més baixos atrauran més clients i ajudaran a una empresa a desenvolupar una bona quota de mercat canviant el focus dels clients dels competidors a l’empresa. Posteriorment, la companyia augmenta el preu del producte fins al seu preu normal.

D'altra banda, la descomposició de preus és una estratègia de fixació de preus en la qual una empresa té com a objectiu maximitzar els seus beneficis cobrant preus elevats pel seu producte recentment introduït. Després, els preus es redueixen a un preu normal. Aquest tipus d’estratègia de preus s’adopta en cas de productes únics pels quals els clients estiguin disposats a pagar preus més alts. Un exemple clàssic de la política de regulació de preus són els telèfons mòbils basats en l’alta tecnologia, en què, a causa de les funcions del telèfon, els clients estan disposats a pagar preus més alts.

Avantatges i desavantatges dels preus de penetració

Avantatges

  • Ajuda a una empresa a establir la seva quota de mercat a un ritme més ràpid i deixa als competidors un temps de resposta menor.
  • Estableix la bona voluntat d'una empresa, ja que els clients promocionen els productes automàticament per boca-orella.
  • Atès que els preus s’estableixen a l’extrem inferior, anima a l’empresa a mantenir controls de costos que condueixin a l’eficiència dels recursos.
  • Aquest tipus d'estratègia de preus desincentiva els nous competidors a entrar al mercat.

Desavantatges

  • Com que els preus són baixos, és possible que no resulti en una rendibilitat suficient per a l'empresa, fins i tot si es ven una quantitat substancial del producte.
  • Si els preus es mantenen inicialment baixos, es fa difícil justificar l'augment dels preus més endavant.
  • L’estratègia de preus no serà útil per a aquells productes que tinguin un cicle de vida més curt, ja que la pèrdua que pateix l’empresa a causa d’un preu penetrant en un cicle de vida tan curt pot ser substancial.
  • En cas que les vendes no augmentin ràpidament, pot ser difícil per a una empresa, ja que el capital circulant es bloquejarà i pot provocar una manca de fons.

Conclusió

En funció del tipus de producte i del nivell de competència, es pot decidir si serà beneficiós optar pels preus de penetració o altres estratègies de preus, com ara l'estratègia de preus de descens.