Competència Monopoly vs Oligopoly | 7 diferències principals (amb infografies)

Els mercats de monopoli estan dominats per un venedor únic i té el poder final de controlar els preus i les decisions del mercat i, en aquest tipus de mercat, els clients també tenen opcions limitades mentre que, en els mercats d’oligopoli, hi ha diversos venedors i hi ha -Competició entre ells per destacar entre els altres en la mateixa.

Diferències entre monopoli i oligopoli

  • Un monopoli és un mercat on hi ha un únic venedor de béns o serveis i és l’únic factor determinant del preu al mercat. El venedor és l’únic proveïdor de béns o serveis d’aquest mercat. El venedor té el poder d’influir en el preu de la mercaderia i hi ha molts compradors al mercat d’aquest bé.
  • L’Oligopoly, en canvi, es pot definir com l’estructura del mercat on hi ha pocs venedors al mercat més d’un i potser menys de deu que venen productes de la mateixa categoria, amb poca diferenciació. La diferenciació només pertany a la marca del producte o al seu embalatge. En aquest tipus de mercat, hi ha una intensa competència entre els jugadors i els compradors poden triar la alternativa idèntica del producte entre els disponibles al mercat.

Infografia Monopoly vs Oligopoly

Diferències claus entre monopoli i oligopoli

  • En un monopoli hi ha un únic venedor de béns al mercat i en oligopoli, hi ha pocs venedors al mercat
  • En un monopoli, no hi ha competència entre els venedors, ja que només són un al mercat, mentre que a l’oligopoli hi ha pocs venedors al mercat i és intensa o tem la competència entre els venedors.
  • En un oligopoli, el client té diverses opcions entre els productes i es basa principalment en el preu, el gust i la preferència del client i la fidelitat de marca, mentre que en el monopoli el client no té opció ni alternativa per triar entre els productes.
  • En un oligopoli, la corba de demanda del mercat la va anomenar corba de demanda restringida, mentre que en monopoli la corba de demanda es troba inclinada a la baixa.

  • A la llarga, en una estructura de mercat d’oligopolis, el venedor acaba obtenint els beneficis normals de la indústria, ja que qualsevol canvi en el preu es contrarestarà amb la caiguda posterior del preu de l’empresa rival. Mentre que, en el cas del monopoli a llarg termini, hi ha la possibilitat que el venedor pugui obtenir beneficis anormals
  • El preu fixat pel monopoli és generalment controlat o controlat pel govern per protegir l’interès dels clients, per exemple, l’electricitat és un exemple de mercat de monopoli on només és un productor de béns. D’altra banda, l’oligopoli està impulsat per agents privats del mercat. Per exemple, una marca de pasta de dents té molts substituts estretament relacionats que són un exemple de mercat d'oligopolis.

Taula comparativa

MonopoliOligopoli
Una estructura de mercat on el mercat està dominat per un únic venedor de béns i serveisUna estructura de mercat on hi ha nombrosos venedors al mercat que venen substituts de les mercaderies. El mercat està generalment dominat per la gran indústria
El venedor controla el preu, ja que no hi ha competència al mercatEl preu ve determinat per la competència del mercat, mentre que el preu es determina tenint en compte les accions de l’empresa competidora
En aquesta estructura de mercat hi ha una barrera elevada d’entrada i sortida al mercat, ja que la indústria sol ser intensiva en capital i és difícil d’entrar. També hi ha restriccions institucionals o legals econòmiques per a aquest tipus d’indústriaEn aquesta estructura de mercat, la barrera d’entrada és generalment alta a causa de les economies d’escala de la indústria
Una empresa és un fabricant de preusUna empresa adquireix preus
Corba de demanda encoratjadaLa corba de demanda en pendent descendent
L’electricitat, els ferrocarrils, els diamants d’aigua són exemples del mercat del monopoli.El FMCG, l'automòbil són els exemples de la indústria de l'oligopoli
No existeix cap competència, ja que hi ha un únic venedor de la mercaderiaHi ha una competència intensa o alta entre els venedors