Forma completa de l'OMC (definició, objectius) | Guia completa de l'OMC

Formulari complet de l'OMC: Organització Mundial del Comerç

L’Organització Mundial del Comerç és la forma completa de l’OMC. Funciona com una institució intergovernamental (organització internacional) que s’encarrega de tenir cura del comerç exterior entre dues o més nacions i té la seu a Ginebra, Suïssa i es va fundar l’1 de gener de 1995 amb la finalitat de reduir aranzels i altres barreres subjacents al comerç internacional i actualment té una composició no inferior a 164 estats membres.

Història

Es va promulgar l’OMC per substituir el GATT (Acord General sobre Aranzels i Comerç). El GATT es va promulgar després del final de la Segona Guerra Mundial amb l’únic propòsit d’establir una cooperació econòmica mundial. El GATT es va crear l'any 1947 i estava format per 23 membres. GATT tenia la seu a Ginebra, Suïssa, i formava part del sistema Breton Woods. El propòsit d’introduir el GATT era garantir la pràctica d’un comerç estable i d’un entorn econòmic mundial.

Posteriorment va aparèixer l'Organització Internacional del Comerç (ITO) i es va creure que el GATT podria formar part de ITO i fins i tot es va fer una negociació per aquest mateix motiu l'any 1948 a l'Havana. El propòsit d’introduir l’ITO era establir les regles bàsiques generals pel que fa al comerç exterior i altres qüestions econòmiques mundials. La carta presentada no va rebre l'aprovació del congrés dels Estats Units i, per tant, va existir l'OMC. L'OMC es va establir l'any 1995 i va actuar com una substitució completa del GATT. Aquesta és també la raó per la qual es denomina OMC com a successora del GATT. L'OMC és l'única organització intergovernamental del món que tracta les normes relatives al comerç exterior entre països.

Objectius de l'OMC

A continuació es discuteixen els objectius de l’Organització Mundial del Comerç:

 • L'OMC té com a objectiu millorar el nivell de vida de totes les persones que pertanyen als seus països membres.
 • L'OMC té com a objectiu assegurar un cent per cent d'ocupació i augmentar la demanda de béns i serveis.
 • L'OMC té com a objectiu ampliar la producció i el comerç de productes i serveis.
 • L'OMC també té com a objectiu garantir la plena utilització dels recursos nacionals i internacionals.
 • Fins i tot l’OMC té com a objectiu salvaguardar el medi ambient per no esgotar-se com a conseqüència de la interferència humana.
 • L'OMC té com a objectiu garantir que totes les empreses acceptin i compleixin el concepte de desenvolupament sostenible.
 • L'OMC també té com a objectiu implementar un nou mecanisme de comerç exterior de la manera que es preveia a l'Acord.
 • L'OMC té com a objectiu promoure el comerç internacional que sens dubte pot beneficiar a tots els països.
 • Eliminar els obstacles existents en un sistema de comerç global obert.
 • Fins i tot l’OMC té com a objectiu fer passos especials cap al desenvolupament dels països més pobres i subdesenvolupats.
 • Fins i tot l’OMC té com a objectiu millorar la competitivitat entre tots els països membres per tal de beneficiar el màxim nombre de clients.

Funcions de l'OMC

Les funcions de l'Organització Mundial del Comerç es comenten a continuació:

 • L’Organització Mundial del Comerç administrarà el TPRM (Mecanisme de revisió de la política comercial).
 • L'Organització Mundial del Comerç administrarà els acords de l'Organització Mundial del Comerç.
 • L’Organització Mundial del Comerç supervisarà les polítiques comercials nacionals.
 • L’Organització Mundial del Comerç gestionarà els conflictes relacionats amb el comerç.
 • L’Organització Mundial del Comerç proporcionarà un fòrum obert per a les negociacions relacionades amb el comerç.
 • L'Organització Mundial del Comerç oferirà assistència tècnica per als països que es trobin en el front en desenvolupament.
 • L’Organització Mundial del Comerç cooperarà amb organitzacions intergovernamentals similars.
 • L'Organització Mundial del Comerç cooperarà amb el FMI (Fons Monetari Internacional) i la BIRD (Banc Internacional per a la Reconstrucció i el Desenvolupament).

Avantatges

A continuació, es comenten els avantatges de l'OMC:

 • L'OMC ajuda a promoure la pau i el benestar entre els països.
 • Amb l’OMC, les disputes entre els països membres es poden gestionar de manera constructiva.
 • L'OMC ajuda a estimular el creixement econòmic.
 • L'OMC proporciona ajuda a les nacions en desenvolupament
 • L'OMC assegura que hi ha un nivell adequat de govern corporatiu i garanteix el lliure comerç, cosa que significa que es redueix el cost de la vida.
 • El comerç entre països sota la governança de l’OMC augmenta les oportunitats d’ocupació i ingressos per als participants.
 • L’OMC protegeix el govern d’atacs com el lobby.
 • El lliure comerç assegurat per l'OMC ofereix una millor i més opció pel que fa a béns i serveis.
 • Fins i tot l’OMC fomenta les exportacions agrícoles i el comerç internacional.
 • L’OMC fins i tot millora l’entrada d’IED (inversió estrangera directa) i ajuda a restringir el dumping.
 • L'OMC proporciona enormes avantatges per a indústries com la tela i el tèxtil.

Desavantatges

L’organització mundial del comerç també té molts inconvenients. A continuació, es parla del costat fosc de l’Organització Mundial del Comerç:

 • L'organització mundial del comerç amenaça el sector agrícola. Això es deu al fet que redueix les subvencions i potencia la importació de cultius alimentaris.
 • L’organització mundial del comerç imposa una enorme amenaça a les indústries que operen a escala nacional.
 • Fins i tot l’organització mundial del comerç té impactes significatius en els drets humans i dels empleats.
 • L’organització mundial del comerç soscava la sobirania nacional i la presa de decisions que es prenen a nivell local.
 • Fins i tot l’OMC augmenta la inestabilitat econòmica a nivell nacional.
 • Les noves indústries poden tenir dificultats per establir-se en un entorn competitiu extens.

Conclusió

L'OMC és la forma breu de l'Organització Mundial del Comerç. Es va establir l'any 1995. Té la seu central a Ginebra, Suïssa. En l'actualitat, l'OMC té al voltant de 164 estats membres i 117 països en desenvolupament. L'OMC regula el comerç exterior entre dos o més països. Es va introduir com una millor versió de GATT.

L'OMC està dirigida pel ministre de tots els països membres i comercia amb diversos productes industrials, béns agrícoles i serveis. L’objectiu important de l’OMC és enriquir el nivell de vida de les persones que pertanyen als països membres, salvaguardar el medi ambient, promoure la pau, garantir el 100% d’ocupació i estimular el lliure comerç que, finalment, resultaria en un creixement econòmic.