Classificació del risc (definició, categories) Exemples de qualificació de risc

Què és una qualificació de risc?

La qualificació de risc avalua els riscos que comporta l’activitat diària d’un negoci i classificar-los (risc baix, mitjà, alt) en funció de l’impacte sobre el negoci. Permet a una empresa buscar mesures de control que ajudin a curar o mitigar l'impacte del risc i, en alguns casos, a negar-lo del tot.

En situacions en què el risc no es pot mitigar o negar, l'empresa ha d'acceptar que el risc està obert i que no hi ha funcions de control per frenar l'impacte. Depèn de la probabilitat que es produeixi l’esdeveniment de risc i de la gravetat de l’impacte sobre l’empresa i els seus empleats.

Categories de qualificació de risc

El risc es calcula en funció de l’impacte sobre l’empresa que pot ser econòmic o reputacional i de la seva probabilitat que es produeixi en un futur proper. Aquest és el patró de risc comú entre les empreses.

Impacte de la qualificació del risc

 • Baix: Un esdeveniment amb una puntuació baixa és aquell amb poc / cap impacte en les activitats empresarials i la reputació de l’empresa.
 • Baix / mitjà: Els esdeveniments de risc que poden afectar a petita escala tenen un risc tan baix / mitjà.
 • Mitjà: Un esdeveniment que comportaria riscos que poden causar un impacte però no greu es classifica com a mitjà.
 • Mitjà / alt: Esdeveniments greus que poden provocar una pèrdua de negoci, però els efectes són inferiors a un risc que es classifica com a elevat.
 • Alt: Un esdeveniment important que pot causar danys econòmics i reputacionals que es traduiran en pèrdues enormes de negocis i de clients.

Valoració de la probabilitat

Això valora el risc en funció de la seva recurrència, que pot variar en funció del tipus de negoci que es consideri. Per exemple, per a una empresa de menjar ràpid, una qualificació de probabilitat freqüent serà una cosa que pot passar cada dia, mentre que per a un banc d’inversions seria una cosa que succeeix en un mes més o menys.

 1. Freqüent
 2. Probablement
 3. Possible
 4. Improbable
 5. Rar

Exemple de classificació de riscos

A continuació es mostra un exemple de la qualificació de risc en funció del seu impacte en el negoci. La qualificació d’impacte financer a l’empresa pot variar en funció de l’empresa i del sector en què opera. Les empreses amb ingressos més baixos poden tenir 500.000 dòlars com a esdeveniment d’alt risc en què, per a un negoci amb ingressos més elevats, el valoraran com a esdeveniment de baix risc. La qualificació depèn exclusivament del sector en què opera el negoci.

Valoració de la probabilitat

Avantatges

 • Estudiar el risc que comporta una activitat empresarial ajuda a prendre les mesures adequades per frenar els efectes del risc o eliminar-lo completament.
 • El risc d'esdeveniments ajuda a comprendre millor el risc i a treballar per millorar els procediments actuals.

Desavantatges

 • Es tracta d’un supòsit de l’impacte que pot tenir en el negoci que, si no es fa diligentment, pot causar danys econòmics i reputacionals a l’organització, que poden provocar la pèrdua de negoci.
 • Es tracta d’un procés complex i que requereix un alt nivell d’experiència i reflexió per preveure possibles riscos que poden afectar el bon funcionament de l’empresa.

Conclusió

 • La qualificació de risc es refereix a la classificació dels riscos i els seus impactes sobre el negoci en termes de danys econòmics o reputacionals per a una organització o un sector.
 • Les organitzacions haurien de considerar la possibilitat de dur a terme almenys una revisió anual de la qualificació de risc a causa del ritme de l’entorn empresarial.
 • Permet que una empresa estigui ben informada sobre tots els riscos potencials que poden causar un impacte a l’empresa i la probabilitat que es produeixi l’esdeveniment.