RODONAT a Excel | Com s'utilitza la funció ROUNDDOWN?

Funció ROUNDDOWN a Excel

Funció ROUNDDOWN és una funció integrada a Microsoft Excel. S'utilitza per arrodonir el número donat. Aquesta funció arrodoneix el número donat al nombre baix més proper amb el nombre donat. Es pot accedir a aquesta funció escrivint la paraula clau = ROUNDDOWN (en qualsevol cel·la.

Sintaxi

La funció ROUNDDOWN té dos arguments dels quals són obligatoris tots dos. On,

  • text = És un paràmetre obligatori. Representa qualsevol nombre real que es vol arrodonir cap avall.
  • nombre_de_horaris = També és un paràmetre obligatori. És el nombre de dígits al qual voleu arrodonir el número cap avall.

Com s'utilitza la funció Excel ROUNDDOWN? (Exemples)

La funció ROUNDDOWN es pot introduir com a part de la fórmula a les cel·les del full de treball. Consulteu un parell d'exemples que es donen a continuació per obtenir més informació.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de funció ROUNDDOWN aquí - Plantilla Excel de funció ROUNDDOWN

Exemple 1

Arrodoneix un número flotant positiu a zero decimals

A l'exemple anterior, la cel·la B2 és un número d'entrada amb el valor 2.3659.

La cel·la de resultat és C2, on la fórmula ROUNDDOWN aplicada és = ROUNDDOWN (B2,0), que significa arrodonir el valor en B2 amb zero nombres decimals.

Aquest resultat de rendiment és 2 i el mateix es veu a la cel·la de resultats C2.

Exemple 2

Arrodoneix un número flotant negatiu a un decimal

A l'exemple anterior, la cel·la B3 és un número d'entrada amb el valor -1.8905. La cel·la de resultat és C3, on la fórmula ROUNDDOWN aplicada és = ROUNDDOWN (B3,1), que significa arrodonir el valor en B3 amb un nombre decimal.

Aquest resultat de rendiment és -1,8 i el mateix es veu a la cel·la de resultats C3.

Exemple 3

Arrodoneix un número flotant positiu a una posició decimal a l'esquerra del punt decimal

A l'exemple anterior, la cel·la B4 és un número d'entrada amb el valor -1 233128.698.

La cel·la de resultat és C4, on la fórmula ROUNDDOWN aplicada és = ROUNDDOWN (B4, -1), que significa que el número s'ha d'arrodonir cap avall a l'esquerra del punt decimal per 1.

Aquest rendiment es tradueix en 23312. El mateix es veu en el resultat de la cel·la C4.

Coses que cal recordar

  1. Arrodoneix el número donat al número més proper del número donat.
  2. Tots dos paràmetres són obligatoris.
  3. Si el segon paràmetre, és a dir, num_digits, és zero, el número s’arrodoneix cap avall fins al nombre enter més proper a la funció ROUNDDOWN en excel.
  4. Si el segon paràmetre, és a dir, num_digits, és superior a zero, el nombre s’arrodoneix cap avall al nombre de dígits decimals esmentats a la funció excel ROUNDDOWN.
  5. Si el segon paràmetre, és a dir, num_digits, és inferior a 0, el número aleshores s’arrodoneix cap avall a l’esquerra del punt decimal a la funció ROUNDDOWN.