LEN a Excel (fórmula, exemples) | Com s'utilitza la funció de LONGITUD?

La funció Len a Excel també es coneix com a funció de longitud Excel que s’utilitza per identificar la longitud d’una cadena determinada, aquesta funció calcula el nombre de caràcters d’una cadena donada com a entrada, es tracta d’una funció de text a Excel i també és una funció incorporada a la qual es pot accedir escrivint = LEN (i proporcionant una cadena com a entrada.

LEN a Excel

La funció LEN és una funció de text en excel que retorna la longitud d'una cadena / text.

La funció LEN a Excel es pot utilitzar per comptar el nombre de caràcters d'una cadena de text i poder comptar lletres, números, caràcters especials, caràcters no imprimibles i tots els espais d'una cel·la Excel. En paraules simples, la funció LENGTH s’utilitza per calcular la longitud d’un text en una cel·la Excel.

Fórmula LEN a Excel

La fórmula LEN a Excel només té un paràmetre obligatori, és a dir, text.

Paràmetre obligatori:

  • text: és el text per al qual es calcula la longitud.

Com s'utilitza la funció de LLARGADA a Excel?

La funció DURADA a Excel és molt senzilla i fàcil d’utilitzar. Compreneu el funcionament de la funció de LONGITUD a Excel amb alguns exemples. Funció LEN Excel es pot utilitzar com a funció de full de càlcul i com a funció VBA.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de funcions LEN aquí: plantilla Excel de funcions LEN

Funció LONGITUD a Excel com a funció de full de càlcul.

Exemple 1

En aquest exemple de LEN, estem calculant la longitud de la cadena o text donats a la columna 1 i apliquem la funció LEN a la columna 2 i calcularà la longitud dels noms proporcionats a la columna 1 tal com es mostra a la taula següent.

Resultat:

Exemple 2

Podem utilitzar la funció LLARGADA a Excel per calcular el nombre total de caràcters de diferents cel·les. En aquest exemple de LEN, hem utilitzat la fórmula LEN a Excel amb suma com = SUM (LEN (B17), LEN (C17)) per calcular el nombre total de caràcters en diferents columnes o també podem utilitzar = LEN (B17) + LEN (C17) per aconseguir-ho.

Resultat:

Exemple 3

Podem utilitzar la funció LEN Excel per comptar caràcters a excel, excloent els espais inicials i finals. Aquí fem servir la fórmula de longitud en excel amb TRIM per excloure els espais inicials i finals.

= LEN (TRIM (B31)) i la sortida serà de 37.

Exemple # 4

Podem utilitzar la funció LEN per comptar el nombre de caràcters d’una cel·la excloent tots els espais. Per aconseguir-ho, podem utilitzar la combinació de fórmules substitutives i LEN per aconseguir-ho.

= LEN (SUBSTITUT (B45, "", ""))

La funció LEN es pot utilitzar com a funció VBA.

Dim LENcompte tan llarg

LENcount = Application.Worksheetfunction.LEN ("Alfabet")

Msgbox (LENcount) // Torna la subcadena "ab" de la cadena "Alfabet" al quadre de missatges.

La sortida serà "8" i s'imprimirà al quadre de missatges.

Coses que cal recordar

  • Bàsicament, la funció Longitud es fa servir per comptar quants caràcters hi ha en una cadena.
  • Es pot utilitzar en dates i números.

  • La funció Len no inclou la longitud del format. Per exemple, la longitud de "100" formatada com a "$ 100,00" encara és 3).

  • Si la cel·la està buida, la funció Longitud retorna 0 com a sortida.
    • Com es mostra a la fila tres i sis, la cadena buida té 0 longituds.