Hard Cost vs Soft Cost | 4 diferències principals (amb infografies)

Diferència entre Hard Cost i Soft Cost

Els costos forts es refereixen a aquells costos que estan directament relacionats amb la construcció de l’edifici o incorreguts per al seu desenvolupament, mentre que els costos suaus es refereixen a aquells costos que no estan relacionats directament, és a dir, estan indirectament relacionats amb la construcció de l’edifici o la seva desenvolupament.

El cost és de diferents tipus i categorització, i cada indústria té un nom diferent donat a un cost concret. Tot i que alguns costen més o menys segueixen sent els mateixos i es considera generalment de la mateixa naturalesa en tots els sectors i indústries. No obstant això, en el sector immobiliari, quan parlem d’empreses constructores o promotores, es dóna un nom específic als costos, que és un cost dur i un cost reduït.

Aquests dos tipus de costos s’utilitzen àmpliament a la indústria de la construcció. Els desenvolupadors i els constructors solen estar interessats en saber quins tipus de cost s’incorre en els projectes de construcció.

Infografies Hard Cost vs. Soft Cost

Diferències clau entre Hard Cost i Soft Cost

  • El cost dur és aquell tipus de cost, que està directament relacionat amb la construcció d’un projecte a la indústria immobiliària. El cost, com la matèria primera, la mà d’obra directa, que resulta en la construcció d’un edifici i augmenta el percentatge d’acabament d’un projecte suposa un cost dur. El cost suau, d'altra banda, no està directament relacionat amb la construcció física d'un edifici i no contribueix a la construcció d'un edifici. Es tracta d’un cost auxiliar que es relaciona indirectament amb la construcció d’un edifici.
  • El cost dur es denomina sovint cost de maó i motor que engloba la construcció física real d’un projecte de desenvolupament immobiliari. Aquests costos cobreixen generalment el cost de la mà d'obra i del material. El cost suau, en canvi, és menys obvi que el cost dur, ja que engloba qualsevol cosa que no estigui directament relacionada amb el desenvolupament físic d'un edifici.
  • Una distinció significativa entre el cost dur i el cost reduït és que els costos difícils no incorren un cop finalitzat el projecte. Mentre que, en canvi, el cost suau pot continuar incorrent o no fins i tot després de la finalització i lliurament del projecte. Per exemple, hi ha un cas legal en curs, fins i tot després de la finalització del projecte. Per tant, l’empresa ha d’incórrer en despeses legals i judicials pel projecte fins i tot després de la finalització del projecte.
  • Exemples d’HC són la matèria primera, la mà d’obra, l’equip fix, que sovint es classifiquen com a costos durs. Alguns exemples de SC són els honoraris legals, els costos fora del lloc, la mà d’obra indirecta, els equips mòbils que normalment es classifiquen com a cost reduït. Altres exemples de costos durs són el cost de fonamentació, l’acabat interior, etc.

Taula comparativa

Ara, donem un cop d’ull a la taula de comparació de cost dur contra cost reduït.

Cost durCost suau
Està directament relacionat amb la producció i el desenvolupament d’un edifici.És un cost indirecte i no està directament relacionat amb la producció física de l’edifici ni del projecte de construcció.
És relativament fàcil estimar, ja que el cost és incorrecte i quan es produeix i és fàcil de preveure, en funció del progrés del projecte.No es pot quantificar fàcilment i no és fàcil de preveure, ja que pot continuar fins i tot després d’haver finalitzat i lliurat el projecte.
Generalment és tangible i l’empresa necessita adquirir actius i altres recursos per completar el projecte de construcció.Generalment és intangible i es pot produir en nom del client o d’una altra manera. Com que no és fàcil d'estimar
La mà d'obra directa de la matèria primera, el maó i el motor, el material de construcció, són alguns exemples de costos difícils i es completen i no es produeixen quan el projecte s'ha finalitzat o fins i tot abans que el projecte s'hagi iniciat. Aquests costos només es produeixen durant la realització del projecte.El cost de l’assegurança, el cost legal i el cost d’instal·lació són pocs i generalment es produeixen fins i tot abans d’iniciar i iniciar el projecte