Funció PREVISIÓ a Excel (exemple, fórmula) | Com utilitzar?

Funció PREVISIÓ a Excel

La funció FORECAST es classifica en funcions estadístiques a Excel. La funció FORECAST s’utilitza per calcular o predir el valor futur de la base dels valors de sortida. La fórmula de previsió es pot utilitzar per calcular el valor estadístic d’una previsió realitzada. Per exemple, si coneixem les dades anteriors, com ara el flux de divises, podem predir el flux futur mitjançant la funció.

En termes matemàtics, la funció FORECAST (x, conegut_y, conegut_x) retorna el valor predit de la variable dependent conegut_ys per al valor específic que és x, de la variable independent conegut_xs mitjançant l'ús d'una regressió lineal de millor ajust per predir valors de valors x .

Fórmula PREVISIÓ a Excel

La fórmula FORECAST a Excel té tres paràmetres obligatoris, és a dir, x, conegut_y, conegut_x.

Paràmetres obligatoris:

 • x: Valor x numèric per al qual voleu predir un valor y nou.
 • y_ coneguts: És una matriu de la variable o rang de dades dependent.
 • coneguts_x: És la matriu o l’interval de dades independents que coneixem.

Observacions

La fórmula FORECAST calcularà un nou valor y utilitzant l’equació de línia recta simple:

on i són les mitjanes de mostra i es calculen per mitjana (valors x) i mitjana (valors y).

Com s'utilitza la funció FORECAST a Excel?

La funció FORECAST a Excel és molt senzilla i fàcil d'utilitzar. Entenguem alguns exemples del funcionament de FORECAST a excel.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de funció FORECAST aquí - Plantilla Excel de funció FORECAST

La fórmula FORECAST a Excel es pot utilitzar com a funció de full de càlcul i com a funció VBA.

Funció FORECAST com a funció de full de treball.

Exemple 1

En aquest exemple de PREVISIÓ, considerem conjunts de dades de valors de y coneguts i valors de x coneguts i calculem un valor de previsió de 30 sobre la base de valors coneguts de x i y.

= PREVISIÓ (30, B3: B17, C3: C17) la sortida serà 19 tal com es mostra a la taula següent.

Exemple 2

Suposem que tenim les dades d’ingressos i despeses de l’any 2017 tal com es mostra a la taula següent. En aquest cas, les dades sobre guanys es consideren dades conegudes del valor i les despeses de x conegudes com a valor conegut de y. Podem utilitzar la funció FORECAST per predir un punt addicional al llarg de la línia recta de millor ajustament a través d’un conjunt de valors x i y coneguts. Utilitzant les dades següents

Mitjançant les dades de guanys i despeses de gener de 2017 a agost de 2017, podem predir les despeses del proper mes que ve mitjançant la funció FORECAST a excel. En aquest exemple de PREVISIÓ prediquem el valor de previsió per al mes de setembre de 2018 mitjançant la funció FORECAST a excel.

La fórmula FORECAST a excel que cal utilitzar és: = FORECAST (C43, C23: C42, D23: D42)

Obtenim els resultats de la següent manera: 1.768

La funció FORECAST es pot utilitzar com a funció VBA.

Considerem un conjunt de dades que té x valors de l'interval A1: A5 i els valors y de B1: B5.

Funció Sub FORECAST ()

Dim xs com a rang

Variable com a rang

Estableix xs = Fulls (2). Gamma ("A1: A5")

Estableix ys = Fulls (2). Gamma ("B1: B5")

Fulls (2) .Range ("H1"). Valor = Application.worksheetFunction.Forecast (50, ys, xs) // la nota 50 és una prova aleatòria

Finalitzar sub

Coses que cal recordar

 • La longitud de la matriu de known_x ha de ser la mateixa longitud que la de known_y i la variància de la coneguda_x no ha de ser nul·la.
 • Donarà # N / A! error si:
  • Els valors subministrats coneguts_x i les matrius coneguts i proporcionats són diferents en longitud.

 • Dóna el # DIV / 0! Error quan
  • O una o les matrius de known_x o de known_y no tenen cap valor ni són buides.
  • Si la variància dels coneguts x coneguts és igual a zero.
  • Si el valor futur donat de x no és numèric.