Com es realitza el càlcul de la prova Z a Excel (exemple pas a pas)

Funció de prova Excel Z

PROVA Excel Z és una mena de prova d’hipòtesi que s’utilitza per comprovar la hipòtesi alternativa contra la hipòtesi nul·la. La hipòtesi nul·la és una hipòtesi que fa referència a una afirmació comuna en general. Realitzant una prova d’hipòtesi intentem demostrar que la hipòtesi nul·la és falsa contra la hipòtesi alternativa.

Z-TEST és una d’aquestes funcions de prova d’hipòtesis. Això prova la mitjana dels dos conjunts de dades de mostra quan es coneix la variància i la mida de la mostra és gran. La mida de la mostra ha de ser> = 30 en cas contrari, hem d’utilitzar T-TEST. Per a ZTEST hem de tenir dos punts de dades independents que no estiguin relacionats entre si o que no s’afectin els uns als altres i les dades s’han de distribuir normalment.

Sintaxi

Z.TEST és la funció integrada a excel. A continuació es mostra la fórmula de la funció Z.TEST a excel.

 • Matriu: Aquest és el rang de cel·les que conté punts de dades amb els quals hem de provar X. Aquest és el valor de les cèl·lules en comparació amb la mitjana de la mostra de la hipòtesi.
 • X: Des de la matriu Xvalor de la prova.
 • Sigma: Aquesta és la desviació estàndard de la població general. Aquest és un argument opcional si s'omet, llavors Excel utilitza la desviació estàndard de mostra.

Com es realitza la prova Z a Excel? (amb exemples)

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel Test Z aquí: plantilla Excel Test Z

Exemple # 1: utilitzar la fórmula de prova Z

Per exemple, mireu les dades següents.

Utilitzant aquestes dades calcularem el valor de probabilitat d’una cua de Z TEST. Per a això, suposem que la hipòtesi significa que la població és de 6.

 • Pas 1: Per tant, obriu la fórmula Z TEST en una cel·la Excel.

 • Pas 2: Seleccioneu la matriu com a puntuacions, és a dir, de A2 a A11.

 • Pas 3: El següent argument és "X". Com que ja hem assumit que la mitjana hipotètica de la població és 6, apliqueu aquest valor a aquest argument.

 • Pas 4: L'últim argument és opcional, de manera que tanqueu la fórmula per obtenir el valor Z TEST.

 • Pas 5: Es tracta d'un valor Z TEST d'una cua per aconseguir que el valor Z TEST de dues cues multipliqui aquest valor per 2.

Exemple # 2: Z TEST mitjançant l'opció d'anàlisi de dades

Podem realitzar Z TEST mitjançant l’opció Anàlisi de dades en excel. Per comparar dos mitjans quan es coneix la variància, fem servir Z TEST. Aquí podem emmarcar dues hipòtesis, una és "Hipòtesi nul·la" i una altra és "Hipòtesi alternativa"; a continuació es mostra l'equació de totes dues hipòtesis.

H0: μ1 - μ2 = 0 (Hipòtesi nul · la)

H1: μ1 - μ2 ≠ 0 (Hipòtesi alternativa)

La hipòtesi alternativa (H1) estableix que els dos mitjans de població no són iguals.

Per a aquest exemple, utilitzarem les puntuacions de dos estudiants en diverses assignatures.

 • Pas 1: El primer que hem de fer és calcular les variables d’aquests dos valors mitjançant la funció VAR.P.

 • Pas 2: Ara aneu a la pestanya Dades i feu clic a Anàlisi de dades.

Desplaceu-vos cap avall i seleccioneu z-Test Two Sample per obtenir els mitjans i feu clic a Ok.

 • Pas 3: Per al rang de variable 1, seleccioneu puntuacions "Estudiant 1" i per al rang de variable 2 seleccioneu puntuacions "Estudiant 2".

 • Pas 4: Variable 1 Seleccioneu la variància Puntuació de la variància de l’alumne 1 i la variable 1 Seleccioneu la puntuació de la variància de l’alumne 2

 • Pas 5: Seleccioneu el rang de sortida com a cel·la i premeu Ok.

obtenim el resultat.

Si Z <- Z Critical Two Tailor Z> Z Critical Two Tail, llavors podem rebutjar la hipòtesi nul·la.

Així doncs, del resultat ZTEST a continuació es mostren els resultats.

 • Z <- Z Crítica Two Tail = -1.080775083 > – 1.959963985
 • Z> Z Crítica Two Tail = -1.080775083 < 1.959963985

Com que compleix els nostres criteris, no podem rebutjar la hipòtesi nul·la. Per tant, els mitjans de dos estudiants no difereixen significativament.

Coses que cal recordar

 • Tots els arguments haurien de tenir un valor numèric d'una altra manera, obtindrem #VALOR !.
 • El valor de la matriu ha de contenir números, en cas contrari obtindrem un error # N / A.
 • ZTEST es pot aplicar a conjunts de dades grans.