Risc per país (definició, tipus) | Com mesurar i analitzar el risc país?

Què és el risc país?

El risc per país és un risc que denota la probabilitat que un govern estranger (país) incompleixi les seves obligacions financeres com a conseqüència de la desacceleració econòmica o el malestar polític. Fins i tot un petit rumor o revelació pot fer que un país sigui menys atractiu per als inversors que vulguin aparcar els seus ingressos treballats en un lloc que sigui fiable i amb menys probabilitats d’incompliment.

Exemple d’anàlisi de riscos per país

Suposem dos països - el NOSALTRES i Algèria. Suposant que tots dos tinguin alguns projectes molt prometedors per als quals pretenen emetre bons per recaptar finançament. Quins bons són segurs i quins són més propensos a morir? Aquí ve la part d’avaluació, on un inversor ha d’examinar diversos factors que atribueixen a l’estabilitat del país com la seva situació política, les taxes d’inflació, la salut econòmica, els sistemes fiscals i molts altres centenars de factors.

Després d’una avaluació acurada, els inversors podrien trobar que els Estats Units són una opció d’inversió molt millor que Algèria a causa de la seva sòlida estructura política, demografia, sistema fiscal, avanç tecnològic i benestar econòmic. Per tant, es pot dir que Algèria té un risc de país molt més elevat que els EUA. De fet, es considera que els Estats Units tenen el risc de país més baix del món.

Tipus de risc país

Es pot classificar en els tipus de riscos següents:

# 1 - Risc sobirà

Es refereix a la probabilitat que un banc central inclogui normes que puguin afectar negativament el valor de les participacions dels inversors. També inclou la possibilitat que un govern estranger incompleixi el seu deute sobirà.

# 2 - Risc econòmic

Es refereix a la possibilitat que un país incompleixi les seves obligacions de deute en un sentit més ampli. Això sol ser un factor de la salut econòmica d’un país. El risc sobirà és un tipus de risc econòmic.

# 3 - Risc polític

Aquest tipus de risc s’associa principalment a les pèrdues derivades de la situació política d’un país. Fins i tot el comentari d’un polític podria no establir-se bé a la comunitat internacional, contribuint així al risc del país.

Mesura i anàlisi del risc país

Mesurar i analitzar el risc del país no és una tasca senzilla. Els inversors poden adoptar diverses formes d’avaluació. En la majoria dels casos, una combinació de diferents mesures de risc, com ara la ràtio deute-PIB, els coeficients beta i les qualificacions per país, pot resultar molt útil. L’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) ha exposat dues formes d’anàlisi:

# 1 - Anàlisi quantitativa

Les mesures de risc, com ara els coeficients beta i les ràtios que denoten el risc (per exemple, la ràtio deute-PIB), es poden classificar en mètodes quantitatius. L’índex d’inversió de capital Morgan Stanley o l’índex MSCI és el punt de referència més utilitzat per a un ampli nombre d’accions, representant així tot el mercat mundial sota un mateix sostre. El coeficient beta de l'índex MSCI d'un país es pot utilitzar com a mesura del risc país. Un total de 23 països estan representats a través d’aquest índex.

# 2 - Anàlisi qualitativa

L’anàlisi qualitativa s’inclina més cap als aspectes subjectius de la mesura. Això no proporcionarà als inversors un nombre de risc però pot donar una idea molt clara sobre l'entorn de risc d'un país. Qualsevol trastorn polític sobtat o canvis en les estadístiques del mercat poden fer que l’economia d’un país sigui inestable, augmentant així el risc del país. La comprovació de les qualificacions sobiranes i l’actualització dels darrers canvis ajuda en gran mesura als inversors.

Avantatges

  1. Com s'ha indicat anteriorment, l'avaluació del risc país manté els inversors avisats i conscients de què poden esperar d'una inversió en un país concret.
  2. No només els inversors, sinó que aquesta anàlisi també ajuda les empreses a formular estratègies adequades a l’entorn d’un país concret. Aquesta planificació estratègica els ajuda a tractar diferents països de manera diferent.
  3. Inclou riscos econòmics i polítics. La mesura proporciona una idea provisional de la salut econòmica i l’entorn polític d’un país. Aquest enfocament de dues vessants de l'avaluació del risc és molt beneficiós per als governs que també poden dissenyar les seves polítiques exteriors en conseqüència.
  4. Moltes corporacions i publicacions utilitzen la seva pròpia eina d’anàlisi de riscos per país. En utilitzar aquesta eina, poden dissenyar diferents mètodes per assegurar-se contra aquest risc.

Desavantatges

  1. Això depèn de centenars de factors, cosa que fa que la seva avaluació sigui difícil i no tan precisa. L’error de mesura o l’error d’omissió segurament es produirà. Fins i tot els algorismes més sofisticats no aconsegueixen captar tots els factors amb precisió.
  2. L’avaluació qualitativa es basa en gran mesura en la disponibilitat i inclusió d’informació. Tanmateix, la informació trobada mai és perfecta. Per tant, no ho capta de manera adequada.

Limitacions

Els models de risc país desenvolupats fins ara no han pogut contenir adequadament el constant entorn econòmic i polític dels països. També és un procés tediós determinar la mida i la naturalesa exactes de l’exposició.

Gestió de l’exposició

  1. Els inversors i les empreses financeres haurien d’elaborar un marc adequat que inclogui i segregui les diferents parts del risc del país.
  2. També es regeix pels recursos d’un país i l’ocupació principal en què es basa l’economia. La creació d’equips per controlar de prop aquestes àrees també serà beneficiós en l’avaluació.
  3. L'exposició al risc s'ha de controlar i actualitzar contínuament per estar al corrent.
  4. Utilitzar les qualificacions per avaluar la posició d’un país als mercats mundials.

Conclusió

Amb l’augment de la globalització i l’expansió de les operacions entre països, ha fet que les organitzacions financeres, inclosos els bancs i altres inversors, siguin molt incòmodes. És un fet conegut que fins ara no s’ha fet molt per gestionar i contenir adequadament l’exposició al risc país, ja que fins que no es va desenvolupar la crisi del 2007-08, molts estaven en l’oblit.

A part de l'avaluació i evitació de països amb risc excessiu, la diversificació i la cobertura també poden ajudar a mitigar aquest risc fins a cert punt. També s'han desenvolupat mapes de riscos per donar una idea justa de la riscositat associada a diferents regions geogràfiques. Però la naturalesa del risc és tal que continuarà existint un grau diferent d’incertesa.