Taxa d’utilització de la capacitat (definició, fórmula) | Com es calcula?

Què és la taxa d’utilització de la capacitat?

La taxa d’utilització de la capacitat s’utilitza per avaluar l’eficiència operativa d’una empresa i també s’utilitza en una perspectiva més àmplia per mesurar la producció potencial realitzada. Això és important perquè mostra a l’empresa quant poden utilitzar.

Aquí teniu la fórmula de la taxa d’utilització de la capacitat:

Explicació

La proporció parla de dos components separats.

  • El primer és la producció real produïda per l’empresa.
  • I la segona és la producció màxima que pot produir una empresa en un període determinat.

Per exemple, si mirem una empresa fabricant durant un mes, podríem descobrir quant ha produït l’empresa durant el mes; i després podem comprovar quant pot produir realment l’empresa. La comparació d’aquests dos ens donarà una pista sobre la quantitat de capacitat que ha utilitzat l’empresa durant el mes.

  • Si la capacitat d’ús d’una empresa és inferior al 100%, l’empresa pot augmentar la seva producció.
  • Si ho mirem des d’un altre punt de vista, també podrem veure que aquest percentatge d’utilització parla de la quantitat de fletxa que fa una empresa en un període de temps concret.

Per exemple, si veiem que la utilització de la capacitat és del 56% d’una empresa en un mes determinat, també podríem descobrir quant l’empresa no ha pogut utilitzar durant aquest mes en concret. El percentatge de capacitat que l’empresa no ha pogut utilitzar s’anomena “fluix”. A l'exemple anterior, la desacceleració de l'empresa durant el mes és = (100% - 56%) = 44%.

Exemple de taxa d’utilització de la capacitat

Prenem un exemple senzill per il·lustrar aquest concepte

Funny Stickers Co. pot produir 60.000 adhesius al mes. Durant l’últim any del 2017, només van poder produir 40.000 adhesius a causa de l’absència de treballadors. Esbrineu la utilització de la capacitat de Funny Stickers Co.

Ja coneixem la producció real de Funny Stickers Co. durant el darrer mes de 2017, és a dir, 40.000 adhesius. La producció potencial és de 60.000 adhesius.

En utilitzar la fórmula d’utilització de la capacitat, obtenim:

  • Utilització de la capacitat = Sortida real / Sortida potencial * 100
  • O bé, Utilització de la capacitat = 40.000 / 60.000 * 100 = 66,67%.

A partir de l’anterior, també podem esbrinar la manca de Funny Stickers Co. durant l’últim mes de 2017.

  • És = (100% - 66,67%) = 33,33% de fluix.

Usos

Per entendre l’aplicació de la utilització de la capacitat, hem de prendre un exemple.

Diguem que una empresa fabricant de bolígrafs ha produït 80.000 bolígrafs al mes a 1 dòlar per unitat. Si, en un mes determinat, la producció potencial de l’empresa de fabricació de bolígrafs és de 170.000 bolígrafs al mateix cost per unitat, l’empresa funciona al 47,06% (80.000 / 170.000 * 100) de capacitat.

De l’exemple anterior, és evident que la utilització de la capacitat parla d’eficiència operativa. Com més alta sigui la taxa d’utilització, major serà l’eficiència operativa de l’empresa.

Fins i tot la utilització de la capacitat té un gran efecte en les polítiques econòmiques. Quan els responsables polítics fan polítiques econòmiques, analitzen la utilització de la capacitat per esbrinar com estimular la utilització de la capacitat en l'economia.

Calculadora de fórmules de taxa d’utilització de la capacitat

Podeu utilitzar el següent en aquesta calculadora.

Sortida real
Potencial de sortida
Fórmula de taxa d 'utilització de la capacitat =
 

Fórmula de la taxa d’utilització de la capacitat ==
Sortida real
X100
Potencial de sortida
0
X100=0
0

Fórmula de la taxa d’utilització de la capacitat a Excel (amb plantilla Excel)

Fem ara el mateix exemple anterior a Excel. Això és molt senzill. Heu de proporcionar les dues entrades de sortida real i sortida potencial.

Podeu calcular fàcilment la proporció a la plantilla proporcionada.

Podeu descarregar aquesta plantilla de taxa d’utilització de capacitat aquí: Plantilla Excel de taxa d’utilització de capacitat.