Exportacions netes (definició, fórmula) | Com es calculen les exportacions netes?

Definició d’exportacions netes

Les exportacions netes de qualsevol país es mesuren calculant el valor dels béns o serveis exportats pel país d'origen durant el període de temps específic menys el valor dels béns o serveis importats pel país d'origen durant el mateix període de temps. El nombre net calculat inclou una varietat de béns i serveis exportats i importats pel país, com ara maquinària, automòbils, béns de consum, etc.

L’exportació neta és una de les variables importants que s’utilitzen per al càlcul del producte interior brut de qualsevol país. Quan les exportacions netes són positives, representa un superàvit comercial i, quan és negativa, representa un dèficit comercial a qualsevol país.

Fórmula de les exportacions netes

Les exportacions netes de qualsevol país es poden calcular mitjançant la fórmula esmentada a continuació

Exportacions netes = Valor de les exportacions - Valor de les importacions

On,

 • Valor de les exportacions = Valor total de la despesa de països estrangers en béns i serveis del país d'origen.
 • Valor de les importacions = Valor total de la despesa del país d'origen en béns i serveis importats de països estrangers.

Exemple de les exportacions netes

Per exemple, la despesa total dels béns i serveis importats de països estrangers als Estats Units va ascendir a 250.000 milions de dòlars l’any passat. Durant el mateix any, el valor total de la despesa de països estrangers en béns i serveis dels Estats Units va ser de 160.000 milions de dòlars. Calculeu les exportacions netes del país per a l'any determinat.

Solució:

Valor de les exportacions dels EUA = 250.000 milions de dòlars

Valor de les importacions dels EUA = 160.000 milions de dòlars

 • L’exportació neta equival a 250.000 milions de dòlars
 • = 90.000 milions de dòlars

En aquest cas, atès que les exportacions netes són positives, s’afegiran al producte interior brut del país.

Avantatges

 1. És una de les variables importants que s’utilitzen per al càlcul del producte interior brut de qualsevol país. Quan el valor total de la despesa de països estrangers en béns i serveis del país d’origen, és a dir, les exportacions per comtat d’origen és superior al valor total de la despesa del país d’origen en béns i serveis importats dels països estrangers que el país tenen un saldo positiu de el comerç d’un període determinat i les exportacions netes s’afegiran al PIB del país.
 2. El càlcul de les exportacions netes de qualsevol país ajuda a determinar la salut financera d’aquest país. Quan les exportacions del país són elevades, es demostra que està generant diners dels altres països, cosa que pot enfortir la situació financera del país, ja que té l'entrada de diners que es poden utilitzar per comprar més quantitats de productes diferents. dels altres països.
 3. Quan es considerin i analitzin les exportacions senceres, podria ser un bon indicador que mostri la taxa d’estalvi del país, els tipus de canvi futurs, etc.

Desavantatges

Hi ha diversos debats entre els diferents economistes respecte a les exportacions netes que podrien crear un problema en la comprensió exacta dels usuaris de la mateixa. En un d’aquests debats, molts economistes opinen que si algun país té un dèficit comercial consistent, això perjudicarà la seva economia i conduirà a la pressió del país per devaluar la seva moneda i, per tant, reduir els seus tipus d’interès.

Tanmateix, no passa el mateix en el cas dels Estats Units on hi ha dèficit comercial i fins i tot amb les exportacions netes negatives; tot i així, els Estats Units tenen el PIB més gran del món

Punts importants

 1. Quan el valor total de la despesa dels països estrangers en béns i serveis del país d'origen, és a dir, les exportacions per comtat d'origen és superior al valor total de la despesa del país d'origen en béns i serveis importats dels països estrangers que el país tenen un saldo positiu del comerç durant un període determinat.
 2. Un altre terme que s’utilitza per indicar les exportacions netes és la balança comercial.
 3. Hi ha diferents factors que poden afectar les exportacions netes i els preus relatius de les importacions i exportacions del país, que inclouen els tipus de canvi, la prosperitat a l’estranger i els aranzels, etc.
 4. El càlcul de les exportacions netes de qualsevol país serveix com a mesura de les exportacions del país a països estrangers i normalment s’expressa com el percentatge del producte interior brut del país. Utilitzant això, els governs de qualsevol país poden quantificar les seves exportacions en el percentatge de béns i serveis del país nacional o d’origen que compra el sector exterior.
 5. Quan les exportacions netes són positives, representen un superàvit comercial i, quan són negatives, representen un dèficit comercial a qualsevol país.

Conclusió

Les exportacions netes són la diferència entre la quantitat de productes que s’envien fora del país d’origen o es venen a un altre país i la quantitat de productes que s’envien al comtat d’origen o que es compren als altres països que es realitzen per l’economia del país d’origen. El càlcul de les exportacions netes de qualsevol país ajuda a determinar la salut financera d’aquest país.

Quan les exportacions del país són elevades, es demostra que està generant diners dels altres països, cosa que pot enfortir la situació financera del país, ja que té una entrada de diners que es pot utilitzar per comprar més quantitats de productes diferents. dels altres països. El valor de les exportacions netes de qualsevol país serà positiu o negatiu, dependrà de si el país és un importador o exportador global.