Certificat de valors (definició, exemple) | Plantilla del certificat d’estoc

Què és un certificat d’estoc?

El certificat de valors és el document legal que es considera evidència de la propietat de les accions de l’empresa i consisteix en la informació de l’accionista que inclou el nom del titular, la data d’emissió, el nombre total d’accions emeses al titular, el número d’identificació separat acompanyat de el segell corporatiu i la signatura.

En paraules simples, el certificat de valors és un document legal que autentica la propietat d’una empresa posseint diverses accions juntes. Normalment, els registres d’aquesta propietat es mantenen en una versió electrònica al servidor del corredor, però, a petició, es pot obtenir una versió en paper de la mateixa.

Plantilla de certificat d’estoc

La plantilla de certificat d’estoc consisteix en el següent: -

# 1 - Noms i dates - Inclou el nom de l'empresa les accions de la qual estan representades per propietat. A continuació, conté el nom de la persona que ha comprat l’esmentat nombre d’estocs, verificant la fiabilitat d’aquesta informació. La data també té una rellevància essencial del dia en què es fa el propietari d’aquest estoc.

# 2 - Número de certificat - Cada certificat té la seva codificació única del número, que emet l'empresa per fer-lo més còmode per al seguiment en cas que sorgeixi algun problema o problema.

# 3 - Nombre d'accions - També conté el nombre d'accions que té una empresa.

# 4 - Signatura i segells - Hi ha la signatura obligatòria de l'autoritat de l'empresa que representa l'empresa. A més, per autenticar el signe, l’autoritat de l’empresa fa l’estampació de segells.

Avantatges

 • # 1: serveix com a prova que la persona propietària del certificat que forma part de la propietat de l'empresa comercial. Atès que el certificat conté la informació vital sobre el propietari de les accions i el nombre d’accions que té de l’empresa, és la prova tangible que es pot representar si se li demana.
 • # 2 - Es pot utilitzar també amb finalitats legals en cas que sorgeixi algun tipus de controvèrsia legal. Si alguna vegada es troba en algun tipus de conflicte pel que fa a la propietat del mateix, la certificació d’estoc pot ser útil per posar fi a les disputes com a prova sòlida.

Com s’emet el certificat d’estoc?

El procés d’emissió d’un certificat d’estoc és el següent;

 • Per a cada empresa, hi ha un agent de transferència d’empreses que s’encarrega de la gestió i el manteniment dels documents dels accionistes. És completament un departament diferent de l’empresa que emet el certificat en nom del comprador de les accions.
 • Els agents de transferència sempre figuren a l’informe anual de l’empresa.
 • Cal posar-se en contacte amb un corredor de l’empresa de corretatge que tingui les accions esmentades per al registre directe.
 • La compra en línia d’accions té normalment el nom de la firma de corretatge de manera no oficial.
 • Aquesta compra significa que el corredor i la firma de corretatge en fan un seguiment.
 • Per al certificat en paper, el registre s’ha de traslladar del formulari indirecte al registre directe directament sota el nom de l’empresa.
 • El registre directe inclou de manera normal i automàtica el certificat d’estoc amb l’ajut de l’agent de transferència adequat.
 • Un cop l’agent de transferència hi tingui accés, es podrà utilitzar el certificat.

Exemple de certificat d’estoc

En una empresa de corretatge, diu XYZ Ltd Co, un corredor té dos inversors que són Suresh i Ramesh. Suresh, sent un noi més coneixedor i format que cada dia es dedica a conèixer la tendència del mercat i a fer una anàlisi en profunditat del rendiment de totes les empreses. Normalment li agrada comprar accions en paquets de diferents empreses, normalment de les companyies blaves. Mentre que Ramesh, un nou participant en el camp de la inversió, encara està aprenent sobre els diversos tipus d’inversions que pot fer per ampliar la seva riquesa personal. Segons les directrius d’experts, ell només va invertir en una de les accions de la companyia i en va comprar una desena sota el seu nom.

 • Ara, quan hagin d'obtenir proves físiques o electròniques de la seva propietat, hi haurà dos tipus de certificats que l'empresa agent de transferències expedirà, respectivament, a Suresh i Ramesh.
 • A part de mantenir-los en el mode electrònic als registres del corredor, el certificat físic que emetran serà de dos tipus: un, el certificat de valors de Suresh i un certificat de participació de Ramesh.
 • Per què aquesta diferència? Suresh no compra només accions d'una empresa; les seves inversions són amb diverses altres empreses, mentre que Ramesh només tracta amb una empresa. Per tant, l’agent de transferència ha de tenir una precaució addicional i comprovar també el registre del gestor del corredor per veure quin tipus de certificat s’ha d’emetre.