COMBINA a Excel | Com s'utilitza la funció de combinació d'Excel? (Exemple)

COMBINEU-vos a Excel

La funció COMBINA a Excel també es coneix com a funció de combinació que s’utilitza per calcular el nombre de combinacions possibles per a dos nombres donats, aquesta funció té dos arguments, un és el número i el número triats, per exemple, si el número és 5 i el número escollit és 1 llavors hi ha un total de 5 combinacions, de manera que en dóna 5 com a resultat.

Sintaxi

Observació

Ajuda a derivar les combinacions que es mostren més amunt. El nombre de combinacions és el següent, on nombre = n i número_escollit = k:

Paràmetres

Té dos paràmetres obligatoris, és a dir, número i número_escollit.

Paràmetre obligatori:

  • número: el nombre ha de ser major o igual a zero, també ha de ser major o igual al nombre_escollit.
  • número_escollit: És un nombre d’elements de cadascuna de les combinacions i ha de ser superior o igual a zero.

Com s'utilitza la funció COMBIN a Excel?

Entenguem alguns exemples sobre el funcionament de la funció COMBIN a Excel. Es pot utilitzar com a funció de full de càlcul i com a funció VBA.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de funció COMBIN aquí - Plantilla Excel de funció COMBIN

Exemple 1

Per a qualsevol objecte 6 (per exemple, a, b, c, d, e, f), hi ha 15 combinacions diferents de 2 objectes.

Aquests són:

I es pot calcular fàcilment mitjançant la funció COMBIN, de la manera següent:

= COMBINA (6,2)

obtindrà 15 combinacions

Exemple 2

Suposem que se’ns donen deu números de l’1 al 10 com a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Ara fem servir la funció COMBINA per calcular el nombre de combinacions sense repeticions per a la resta d’objectes extrets d’un conjunt de 10.

La sortida del COMBIN es mostra a la columna de resultats.

Exemple 3

Vegem ara com podem utilitzar aquesta funció en el dia a dia. Suposem que hi ha 20 empleats i els volem emparellar en equips de dues persones. Mitjançant la funció COMBINA, podem veure els possibles equips de dues persones que es poden formar a partir de 20 empleats.

= COMBINA (20, 2)

la sortida serà de 190

Exemple # 4

Aquesta vegada, considereu els 5 objectes com a, b, c, d i e. I agafeu-ne un parell, tal com es mostra a continuació. Ara determineu les possibles combinacions manualment i utilitzant COMBIN en excel per separat, tal com es mostra a les taules següents.

Càlcul manual de possibles combinacions de la següent manera:

Primer, feu la combinació amb A tal com es mostra a la primera columna que amb B com es mostra a la columna 2 i després amb C tal com es mostra a la columna 3 i a la darrera amb D com es mostra a la columna 4 sense repetir-la.

Ara calculeu totes les combinacions possibles utilitzant = COMBIN (K17, K18).

En rebrem 10:

Exemple núm. 5

Una combinació en excel es pot utilitzar com a funció VBA.

Subfunció d'ús ()

Dim dblCombin As Double // declara una variable com a doble

dblCombin = Application.WorksheetFunction.Combin (42, 6) // desa la combinació a excel o / p a la variable dblcombin

Msgbox (dblCombin) // Imprimeix les combinacions possibles de sortida al quadre Missatge.

Sub sub

Sortida 5245786” s’imprimirà al quadre de missatges.

Coses que cal recordar

  • Els arguments que contenen valors decimals es truncen a nombres enters.
  • Si el número subministrat no és un valor numèric, la funció COMBINACIÓ retornarà el valor #VALUE. Error.
  • Si el número número_escollit subministrat no és un valor numèric, la funció COMBINACIÓ retornarà el valor #VALUE. Error.
  • Error #NUM: es produeix quan el valor o qualsevol argument està fora de la seva restricció.
    • l'argument del número subministrat és inferior a 0;
    • L'argument número_escollit subministrat és inferior a 0 o és superior a l'argument número.