Apreciació de la moneda (definició) | Apreciació vs depreciació

Què és l’apreciació de la moneda?

L’apreciació de la moneda no és res més que l’augment o la millora del valor d’una moneda nacional respecte als valors de les monedes internacionals. Això pot ser conseqüència de l’augment de la demanda d’una moneda nacional en un mercat internacional, l’augment de la inflació i dels tipus d’interès, a causa de la flexibilitat de la política fiscal o de l’endeutament públic.

Al diagrama esmentat a continuació, quan hi ha un augment de la demanda de la lliura, el valor de la lliura a dòlar va augmentar de 1 lliura = dòlar 1,55 a 1 lliura = dòlar 1,65.

Impacte de l’apreciació de la moneda

# 1: augment dels costos d'exportació

Si la moneda d'un país s'aprecia, disminuirà el nombre de mercaderies que s'exportin des d'aquest país. Això reduirà el PIB (producte interior brut) d’un país que finalment no estarà a favor d’aquest país.

# 2 - Importacions més econòmiques

Els productes importats tendeixen a ser més econòmics en un país estranger si els productes nacionals tendeixen a ser cars al mercat internacional. Això vol dir que es pot utilitzar una moneda nacional per comprar un valor superior de la moneda estrangera que, en última instància, permetrà als compradors comprar més béns internacionals.

# 3 - Resultats en dèficit comercial

També es tradueix en dèficits comercials. Això és elevat pel fet que les monedes fortes resulten en importacions més barates i, com a conseqüència, una nació opta per exportar menys i importar cada vegada més.

# 4: inflació inferior

Amb una apreciació de la moneda nacional, les importacions es reduiran i la demanda agregada també tendirà a disminuir. Per tant, tot plegat pot reduir la taxa d'inflació de manera significativa.

Causes de l’apreciació de la moneda

 1. Taxes d'inflació més baixes- Això significa que el valor d’una moneda amb taxes d’inflació més baixes augmentarà en comparació amb el valor de les monedes amb una taxa d’inflació més alta. Això es deu generalment al fet que una taxa d'inflació més baixa provoca un augment dels tipus d'interès. Els tipus d’interès més alts atrauran més inversions internacionals en una economia i això, al seu torn, aprecia la demanda de moneda nacional.
 2. Sentiment dels inversors: El sentiment dels inversors té la tendència a influir en la demanda i l’oferta de moneda nacional en un mercat internacional. És per això que els sentiments dels inversors es consideren una de les causes importants d’apreciació o depreciació de la moneda nacional.
 3. Les altres causes són el comerç del govern, la recessió, l’especulació, els termes del comerç, l’estabilitat política, els comptes corrents de la nació, etc.

Exemple d'apreciació de la moneda

Una apreciació del dòlar nord-americà en comparació amb

 • Al final de l'any 2010 1 € = 1,20 $
 • A mitjan any 2011 1 € = 1,45 $
 • Això significa que en aquest període hi va haver un augment del valor de l'euro en comparació amb el dòlar nord-americà

No obstant això, l'any 2014, el valor de l'euro va caure enfront del valor del dòlar nord-americà.

Diferència entre l’apreciació de la moneda i l’amortització de la moneda

La diferència clau entre l’apreciació de la moneda i la depreciació de la moneda són:

 • Això es pot definir com un augment del valor de la moneda nacional en comparació amb les monedes internacionals, mentre que la depreciació de la moneda es pot definir com una caiguda del valor de la moneda nacional en comparació amb les monedes internacionals.
 • Dóna lloc a importacions més econòmiques, mentre que la depreciació de la moneda comporta exportacions més econòmiques.
 • Es tradueix en un augment de les importacions, mentre que la depreciació monetària es tradueix en un augment de les exportacions.
 • En una apreciació de la moneda, es redueix el cost del finançament dels deutes estrangers respecte a la moneda nacional mentre que, en la depreciació de la moneda, no es redueix el cost del finançament dels deutes estrangers respecte a la moneda nacional.
 • Això és més car i és per això que es pot canviar per una quantitat superior de moneda internacional, mentre que no s'aplica el mateix en el cas de la depreciació de la moneda.

Avantatges

 • Això pot ser realment avantatjós, ja que ajuda a millorar el nivell de vida d’un individu. Amb una apreciació de la moneda nacional, un client pot aprofitar les importacions més econòmiques i fer més i més compres. Amb aquesta apreciació, els productes nacionals podrien arribar a ser cars i, en última instància, això farà que els productes importats siguin més econòmics al mercat exterior.
 • En aquest fenomen, els compradors poden comprar més béns internacionals, ja que la moneda nacional es pot utilitzar fàcilment per adquirir un valor superior de les monedes internacionals.

Desavantatges

 • Això també pot ser realment problemàtic per a una economia. Si hi ha una ràpida apreciació de la moneda, pot resultar ser un problema important durant els disturbis econòmics. També pot ser un motiu perquè els països nacionals esdevinguin menys competitius en els mercats internacionals.
 • Això també pot conduir a un augment dels costos d’exportació. Amb l’apreciació de la moneda d’una economia, disminuirà el nombre de béns exportats d’aquest país. Això tindrà un impacte negatiu sobre el PIB d’aquest país, ja que caurà en gran mesura.
 • També pot causar dèficits comercials, ja que les divises fortes sovint condueixen a importacions més econòmiques i, com a conseqüència, un país pot voler importar més en comparació amb les exportacions.

Conclusió

 • Es tracta de l’augment del valor de la moneda nacional en comparació amb una moneda estrangera. Permet que les importacions siguin més barates i que les exportacions siguin més cares. Els sentiments dels inversors, les taxes d’inflació més baixes, l’estabilitat política, els comptes corrents de les nacions, la recessió, el comerç del govern, els termes comercials, l’especulació, etc. són les causes probables de l’apreciació de la moneda.
 • Condueix a majors costos d’exportació, importacions més econòmiques, taxes d’inflació més baixes, etc. Aquests impactes de l’apreciació actual depenen de la situació actual de l’economia i del desenvolupament en altres nacions.