Compra entrada de diari de devolució (significat) | Exemples pas a pas

Què és l'entrada del diari de devolució de compra?

L’empresa passa l’entrada del diari de devolució de compra per registrar la transacció de devolució de la mercaderia comprada al proveïdor. Aquí, els dèbits del compte en efectiu en cas de compra en efectiu o el compte a pagar en cas de compra de crèdit i el compte de devolució de la compra s’acreditaran als llibres de comptes de l’empresa.

Com es poden fer entrades al diari de devolució de la compra?

En els casos en què l’empresa compra béns al proveïdor i, a continuació, als llibres de comptes, hi haurà dèbit al compte de compres, ja que augmentarà l’inventari (actius) de l’empresa. Hi haurà crèdit al compte en efectiu si s’adquireix en efectiu o en compte a pagar si s’ha comprat a crèdit d’un tercer (proveïdor). L’entrada del diari per registrar la compra és la següent:

Compres en efectiu

Compres de crèdit

Ara, quan l’empresa retorni la mercaderia contra les compres realitzades anteriorment, el compte en efectiu o el compte a pagar per les compres en efectiu o les compres de crèdit respectivament es carregaran amb el corresponent compte de devolució de crèdit per comprar, ja que hi ha la devolució de la mercaderia fora de l’empresa al proveïdor. L’entrada del llibre per registrar la devolució de la compra de mercaderies per part de l’empresa és la següent:

Devolució de mercaderies comprades en efectiu

Comanda de devolució de mercaderies comprades a crèdit

Exemple d’entrada de diari de devolució de compra

Prenguem un exemple d’entrada de diari de devolució de compra.

Podeu descarregar aquesta plantilla Excel de l'entrada de diari de devolució de compra aquí - Plantilla Excel de entrada de diari de devolució de compra

Hi ha l’empresa A ltd. mercaderies comprades a proveïdors per valor de 150.000 dòlars l’1 de setembre de 2019 pagant l’efectiu amb la condició que la mercaderia només es pugui retornar dins dels 15 dies següents a la data de compra. El 13 de setembre de 2019, A ltd va retornar la mercaderia al proveïdor. Voleu passar l’entrada de diari necessària als llibres de comptes de l’empresa per registrar la compra de béns i la devolució al proveïdor?

Solució:

L'1 de setembre de 2019, quan es van comprar béns en efectiu al proveïdor, el compte de compra es carregarà i s'acreditarà el compte en efectiu. L’entrada és la següent:

El 13 de setembre de 2019, quan es retornin les mercaderies al proveïdor, el compte en efectiu es carregarà amb el corresponent compte de devolució de crèdit per comprar, ja que hi ha la devolució de la mercaderia de l’empresa al proveïdor. L’entrada per registrar aquesta devolució de compra és la següent:

Avantatges de l'entrada de diari de devolució de compra

Els diferents avantatges relacionats amb l’entrada del diari de devolució de compra són els següents:

  • Ajuda a l’empresa a registrar totes les transaccions que impliquin la devolució de la mercaderia, que l’empresa va comprar en efectiu o a crèdit del seu proveïdor, mantenint així la mateixa pista.
  • Quan l’empresa registra la devolució de les compres, pot reduir el saldo d’aquest retorn de compra del saldo de l’inventari per conèixer el saldo exacte o l’estat de l’inventari present a l’empresa en un moment concret.

Desavantatges de l'entrada de diari de devolució de la compra

Els desavantatges relacionats amb l’entrada del diari de devolució de compra són els següents:

  • La gravació de l’entrada del diari de devolució de compra implica la intervenció d’un ésser humà, de manera que hi ha probabilitats que la persona que participa en enregistrar aquesta transacció pugui cometre un error en aquesta gravació, que finalment presentarà la imatge incorrecta de l’empresa.
  • En el cas de les empreses, on hi ha un gran nombre de devolucions, es consumeix molt de temps registrar totes aquestes entrades.

Punts importants

Els diferents punts essencials relacionats amb l’entrada del diari de devolució de compres són els següents:

  • Quan es retorna al proveïdor de la mercaderia, el compte en efectiu o el compte a pagar per les compres en efectiu o les compres de crèdit respectivament es carregaran amb un compte de devolució de crèdit per compra corresponent, ja que hi ha la devolució de la mercaderia a l'empresa a el proveïdor.
  • Per conèixer el saldo exacte de l'inventari present a l'empresa en un moment determinat, la companyia pot reduir el saldo d'aquesta devolució de compra del saldo de l'inventari.

Conclusió

Així, les anotacions del diari de devolució de la compra es registren als llibres de comptes de l’empresa quan els béns que l’empresa adquireix en efectiu o a crèdit es retornen al proveïdor d’aquests béns.

Quan la mercaderia s’adquireix en efectiu o en crèdit, el compte de compres es carregarà als llibres de comptes de la companyia, que es mostraran al compte de pèrdues i guanys de l’empresa i al compte o comptes d’efectiu, s’acreditarà el compte a pagar perquè reduirà l’efectiu en cas de compra en efectiu o crearà la responsabilitat de l’empresa en cas de compra de crèdit. Ara, quan l’empresa retorni la mercaderia contra les compres realitzades anteriorment, el compte en efectiu o el compte a pagar per les compres en efectiu o les compres de crèdit, respectivament, es carregaran amb el corresponent compte de devolució de crèdit per comprar, ja que hi ha la devolució de la mercaderia fora de l’empresa al proveïdor.