Perfil VAN (definició, components) | Com representar un perfil de VAN?

Perfil del NPV Significat

El perfil del valor actual net (VAN) de l’empresa es refereix al gràfic que mostra el valor actual net del projecte considerat respecte a la taxa de descompte diferent corresponent, on el valor actual net del projecte es representa a l’eix Y del gràfic i la taxa del descompte es representa a l’eix X del gràfic.

La relació entre la taxa de descompte i el VAN és inversa. Quan la taxa de descompte és del 0%, el perfil de VAN redueix l'eix vertical. El perfil de VAN és sensible a les taxes de descompte. Les taxes de descompte més altes indiquen els fluxos d’efectiu que es produeixen abans, que influeixen en el VAN. La inversió inicial és una sortida, ja que és la inversió en el projecte.

Components

A continuació es mostren els components del perfil NPV

 • Taxa interna de retorn (TIR): La taxa de rendiment que fa que el projecte NPV sigui zero es denomina IRR. És un dels factors importants en considerar un projecte rendible.
 • Taxa de creuament: Quan dos projectes tenen el mateix VAN, és a dir, quan el VAN de dos projectes es creuen, s’anomena taxa de creuament.

Si dos projectes s’exclouen mútuament, la taxa de descompte es considera el factor decisiu per diferenciar els projectes.

Passos per preparar el perfil de VAN

Penseu que hi ha dos projectes. Per crear un perfil de VAN cal tenir en compte aquests passos

 • Pas 1: trobeu el VAN dels dos projectes al 0%.
  • Cerqueu el VAN del projecte A.
  • Cerqueu el VAN del projecte B
 • Pas 2: trobeu la taxa de retorn interna (TIR) ​​per a tots dos projectes.
  • Cerqueu la TIR per al Projecte A.
  • Cerqueu la TIR per al Projecte B.
 • Pas 3: cerqueu el punt de creuament
  • Si el VAN és superior a zero, accepteu la inversió
  • Si el VAN és inferior a zero, rebutgeu la inversió
  • Del VAN és igual a la inversió que marginal

Aquestes regles s’apliquen quan s’assumeix que l’empresa disposa d’efectiu i temps il·limitats per acceptar tots els projectes que se’ls interposin. No obstant això, no és cert en el món real. Les empreses normalment tenen recursos limitats i han de seleccionar alguns dels molts projectes.

Exemples

Vegem un exemple per entendre-ho millor.

Penseu en el projecte A que requereix una inversió inicial de 400 milions de dòlars. S'espera que aquest projecte generi fluxos d'efectiu de 160 milions de dòlars durant els propers quatre anys.

Penseu en un altre projecte B que requereixi una inversió inicial de 400 milions de dòlars i sense fluxos d'efectiu en els propers tres anys i 800 milions de dòlars en l'últim any

Per entendre la sensibilitat que tenen aquests fluxos d’efectiu amb els fluxos d’efectiu, considerem diverses taxes de descompte: 0%, 5%, 10%, 15%, 18,92% i 20%

El valor actual net d’aquests fluxos d’efectiu es pot determinar utilitzant aquests tipus. A continuació, es mostra en un format tabular

Taxa de descompteVAN per al Projecte AVAN per al Projecte B
0%$240$400
5%$167.35$258.16
10%$107.17$146.41
15%$56.79$57.40
18.92%$22.800
20%$14.19$14.19

Un altre punt important a tenir en compte és que si el projecte Y es pren a taxes més altes que el projecte tindrà un VAN negatiu i, per tant, no serà rendible

(Tingueu en compte que hi ha diverses maneres de calcular el perfil VAN (valor actual net), com ara el mètode de la fórmula, la calculadora financera i l'excel. El mètode més popular és el mètode excel)

La representació d’aquest perfil de VAN en un gràfic ens mostrarà la relació entre aquests projectes. Utilitzant aquests punts també podem calcular la taxa de creuament, és a dir, la velocitat a la qual el VAN de tots dos projectes és igual.

El gràfic següent és el perfil de VAN del projecte A i del projecte B

Com s'ha comentat anteriorment, al voltant del 15% és la taxa de creuament. Això es representa al gràfic on es troben les dues línies del Projecte A i del Projecte B.

Per al Projecte B, el 18,92% és la taxa que fa que el VAN del projecte sigui zero. Aquesta taxa es coneix com a taxa de rendiment interna. Com al gràfic, aquí és on la línia creua l'eix X.

Veient els diferents valors del perfil de VAN (valor actual net), es transmet que el projecte A té un millor rendiment amb un 18,92% i un 20%. D'altra banda, Project té un millor rendiment en un 5%, un 10% i un 15%. A mesura que augmenta la taxa de descompte, el VAN disminueix. Això també és cert al món real quan la taxa de descompte augmenta, el negoci ha de destinar més diners al projecte, cosa que augmenta el cost del projecte. Com més pronunciada sigui la corba, més sensible serà el projecte als tipus d'interès

Penseu en un escenari en què hi hagi dos projectes que s’exclouen mútuament. En aquest cas, la taxa de descompte es converteix en el factor decisiu. En el nostre exemple anterior, quan les taxes són més baixes, el projecte B té un millor rendiment. Les taxes més baixes es troben a l’esquerra de la taxa de creuament.

D’altra banda, el projecte A té un rendiment millor a taxes més altes. Això es troba al costat dret de la taxa de sobrevaloració creuada

On s’utilitzen els perfils de VAN?

Les empreses utilitzen els perfils NPV (Net Present Value) per pressupostar el capital. El pressupost de capital és el procés que utilitza l’empresa per decidir quines inversions són rendibles. El motiu d’aquestes empreses és obtenir beneficis per als seus inversors, creditors i altres. Això només és possible quan les decisions d'inversió que prenen comporten un augment del patrimoni net. Altres eines utilitzades són IRR, índex de rendibilitat, període de recuperació, període de recuperació amb descompte i taxa de rendibilitat comptable.

El valor actual net mesura principalment l’augment net del patrimoni net de l’empresa treballant en un projecte. Es tracta essencialment de la diferència entre el valor actual dels fluxos d’efectiu i la inversió inicial basada en el tipus de descompte. La taxa de descompte es decideix principalment sobre la base del mix de deute i renda variable utilitzat per finançar la inversió i pagar-ne el deute. També incorpora el factor de risc inherent a la inversió. Els projectes amb perfil de VAN positiu es consideren els que maximitzen el VAN i són els seleccionats per a la inversió.