Top 10 dels millors llibres de finançament de projectes | WallstreetMojo

Llista dels 10 millors llibres de finançament de projectes

Fonamentalment, el finançament del projecte s’ocupa d’identificar els requisits financers específics d’un projecte, d’obtenir fons, de l’estructuració financera completa, de l’avaluació dels diferents tipus de riscos i d’abordar qualsevol qüestió legal, industrial i financera que s’hi susciti amb l’única intenció un projecte. A continuació es mostra la llista dels 10 millors llibres de finançament de projectes:

  1. Principis de finançament de projectes(Obteniu aquest llibre)
  2. Introducció al finançament de projectes (mercats de capital essencials)(Obteniu aquest llibre)
  3. Finançament de projectes en teoria i pràctica, segona edició(Obteniu aquest llibre)
  4. Finançament de projectes moderns: un llibre de casos(Obteniu aquest llibre)
  5. El dret i els negocis del finançament internacional de projectes(Obteniu aquest llibre)
  6. Finançament de projectes per a la importació internacional de la indústria del petroli(Obteniu aquest llibre)
  7. Modelització de finançament corporatiu i de projectes(Obteniu aquest llibre)
  8. International Project Finance in a Nutshell 2nd Edition(Obteniu aquest llibre)
  9. Anàlisi i finançament de projectes internacionals(Obteniu aquest llibre)
  10. Advanced Paper Financing Paperback: 1 de setembre de 2000(Obteniu aquest llibre)

Analitzem detalladament cadascun dels llibres bancaris juntament amb les seves recomanacions i recomanacions clau.

# 1 - Principis de finançament de projectes

Per E. R. Yescombe

Ressenya de llibres

Una obra de referència molt lloable per a professionals que descobreix els fonaments del finançament de projectes juntament amb les eines i tècniques implicades. L’autor manté un clar equilibri entre la teoria i la pràctica del finançament de projectes, alhora que proporciona informació útil sobre qüestions legals i contractuals, mètodes de valoració i cobertura del risc financer, entre altres aspectes, per ajudar a millorar la comprensió del tema. El que aporta més rellevància a aquest treball és la manera hàbil en què l’autor aclareix diversos conceptes clau relacionats amb el finançament de projectes sense centrar-se en cap indústria específica, ampliant així l’àmbit d’aplicació d’aquests principis de base àmplia. Alguns estudis de casos també s’utilitzen per ajudar a entendre millor els principis. Una guia molt recomanable per a professionals del finançament de projectes amb qualsevol nivell d’experiència.

Millor menjar per emportar d’aquest millor llibre de finançament de projectes

Un treball excel·lent sobre els conceptes subjacents de finançament de projectes que troben aplicacions universals a totes les indústries. La combinació única de teoria i pràctica en aquest treball fa que sigui més útil per als professionals. Els lectors trobarien informació útil sobre qüestions legals, contractuals i altres relacionades amb el finançament de projectes juntament amb estudis de casos per explicar l’aplicació dels conceptes. Imprescindible per a professionals i qualsevol persona interessada a aprendre els fonaments del finançament de projectes.

<>

# 2 - Introducció al finançament de projectes (mercats de capital essencials)

per Andrew Fight

Ressenya de llibres

Aquest millor llibre de finançament de projectes proporciona informació valuosa sobre el procés de finançament de projectes i ajuda a identificar els riscos legals, operatius i financers, entre altres aspectes clau. Els lectors poden entendre com identificar els actors del finançament de projectes, els seus objectius i el seu paper en l’esquema de les coses, juntament amb una visió general dels riscos implicats en el finançament de projectes i tècniques per a la gestió del risc. L’autor també aborda el tema de l’avaluació eficaç del finançament de projectes des de diferents perspectives, de com resoldre el problema de la viabilitat, adquirint una comprensió del finançament recursiu i no recursiu, entre altres coses. Un treball introductori immensament útil sobre finançament de projectes tant per a estudiants com per a professionals.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre Top Finance Finance

Una introducció brillant al camp del finançament de projectes i una sèrie de qüestions úniques associades al mateix. L’autor ofereix una perspectiva més àmplia del finançament de projectes i com entendre els principals riscos que comporta, juntament amb maneres d’afrontar-los eficaçment. Aquest treball també aborda una sèrie de qüestions legals, operatives i financeres en aquest context.

<>

# 3 - Finançament de projectes en teoria i pràctica, segona edició

Dissenyar, estructurar i finançar projectes públics i privats

A càrrec de Stefano Gatti

2a Edició

Ressenya de llibres

Aquest millor llibre de finançament de projectes és un tractament matisat del tema que revisa els avenços realitzats en la teoria del finançament de projectes en els darrers temps i discuteix amb detall les millors pràctiques de la indústria. Una brillant exposició sobre les estructures de transaccions, que s’explica sobre aspectes legals i industrials del finançament de projectes per al benefici dels lectors. Els estudiants, així com els professionals, podrien entendre millor el procés de finançament del projecte, identificant els participants en un projecte i definint els seus rols juntament amb altres qüestions complexes que influeixen en el desenvolupament del projecte. Il·lustrant l’aplicació de conceptes clau amb l’ajut d’estudis de casos, l’autor també comparteix opinions valuoses d’altres experts en finançament de projectes sobre algunes qüestions legals. Un treball de referència complet sobre teoria i bones pràctiques de finançament de projectes que ofereix informació actualitzada sobre aspectes teòrics i pràctics del finançament de projectes.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre de Millor projecte de finançament

Un treball excel·lent en la gestió d’ofertes de finançament de projectes, alhora que tracta de reptes legals i industrials i troba alternatives viables de finançament. Aquest treball no només parla de com gestionar el finançament de projectes de manera eficient i aborda els problemes complexos implicats, sinó que també s’aborda sobre l’entorn institucional que té un paper crític en el finançament i el desenvolupament de projectes. Una possessió preuada per a estudiants i professionals pel seu rigor teòric i per la seva rellevància pràctica.

<>

# 4 - Finançament de projectes moderns: un llibre de casos

Per Benjamin C. Esty

1a edició

Ressenya de llibres

Es tracta d’un cas pràctic que il·lustra els principis i les tècniques de finançament de projectes amb l’ajut de diversos estudis de casos per a diferents ubicacions geogràfiques i indústries amb necessitats molt diferents. Aquest treball aclareix una sèrie de qüestions complexes relacionades amb l'estructuració del capital, la fixació de preus del préstec juntament amb altres aspectes i aborda la qüestió fonamental de per què el finançament de projectes s'ha convertit en el mecanisme de finançament elegit per a moltes empreses privades. Posant èmfasi en la naturalesa integrada d’aquest camp, l’autor argumenta com la majoria de les decisions directives en aquest context es basen en una visió integrada de múltiples disciplines i tenint en compte les necessitats estratègiques, operatives, ètiques i de comptabilitat i gestió de recursos humans. Un enfocament complet i estructurat del finançament de projectes en economies desenvolupades i en desenvolupament.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre Top Finance Finance

Un llibre pràctic immensament útil per al finançament de projectes que detalla les complexitats de la presa de decisions en projectes per a diferents indústries i en ubicacions geogràfiques variades. Adoptant una metodologia per etapes, l’autor explica per què el finançament de projectes s’ha convertit en un mecanisme de finançament preferent en les economies emergents i com aquestes estructures, valoracions i finançament de les grans inversions de capital. Una guia pràctica completa sobre finançament de projectes que se centra en l’aplicació pràctica de conceptes clau de finançament de projectes en diversos contextos.

<>

# 5 - El dret i els negocis del finançament internacional de projectes:

Un recurs per a governs, patrocinadors, advocats i participants del projecte

Per Scott L. Hoffman

3a Edició

Ressenya de llibres

Una guia intensiva per al finançament de projectes d’energia, infraestructures i altres tipus de projectes a gran escala amb un enfocament en l’estructuració d’ofertes en funció de les necessitats específiques d’un projecte. En aquest treball es discuteix com el finançament de projectes implica una anàlisi detallada i una estructuració d’una àmplia varietat de riscos i què passa perquè aquest procés tingui èxit. Abordant els aspectes legals i institucionals del desenvolupament i finançament de projectes a nivell internacional, aquesta tercera edició actualitzada ofereix un valor afegit als participants del projecte, als professionals i als experts legals en la matèria. Un treball encomiable sobre el finançament de projectes internacionals i les seves complexitats per a professionals de finançament de projectes juntament amb totes les parts implicades.

Millor menjar per emportar d’aquest millor llibre sobre finançament de projectes

Una visió completa del finançament de projectes internacionals per part d’un expert en la matèria que analitza l’anàlisi i l’estructuració de riscos per a diferents projectes industrials. Per poder apreciar l’abast i la profunditat d’aquest treball, cal entendre la diversitat del camp del finançament de projectes amb un marc institucional completament diferent, en funció de la ubicació geogràfica i de la indústria per a la qual es desenvolupa un projecte. Un treball trencador sobre aspectes legals i institucionals del finançament de projectes a tot el món.

<>

# 6: finançament de projectes per a la importació internacional de la indústria del petroli

Per Robert Clews

Ressenya de llibres

Un tractat especialitzat sobre finançament de projectes centrat en la indústria internacional del petroli i el gas, que representa gairebé el 30% del mercat mundial en aquest camp. L’autor fa un treball brillant d’abordar tota una sèrie de qüestions específiques de la indústria del petroli i del gas, inclosos el tipus de riscos implicats, l’estructuració financera dels projectes, els participants i els acords legals clau per als projectes de la indústria del petroli. L’autor explica la cadena de valor posterior de la indústria, a part del finançament de projectes ascendents i de canalització per millorar l’abast del treball. Aquest important llibre de finançament de projectes il·lustra els principis enunciats amb l’ajut d’estudis de casos de l’Àrtic, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Austràlia i Àfrica Oriental. Un treball intensiu complet que cobreix tots els aspectes concebibles del finançament de projectes per a projectes intensius en capital que impliquen la indústria del petroli i el gas, tant per a professionals com per a estudiants.

Millor menjar per emportar d’aquest millor llibre sobre finançament de projectes

Una extensa guia sobre l'estructuració d'ofertes i el finançament de projectes per a la indústria del petroli i el gas intensiu en capital que té com a objectiu abordar algunes de les qüestions clau específiques d'aquests projectes industrials en diferents ubicacions. Aquest treball ajudaria els lectors acadèmics i professionals a entendre qüestions legals i de risc clau en el context específic de la indústria del petroli i el gas amb l'ajut d'estudis de casos. Una excel·lent obra de referència per a aquells que treballen en finançament de projectes per a la indústria del petroli i el gas.

<>

# 7 - Modelització de finançament corporatiu i de projectes:

Teoria i pràctica (Wiley Finance) 1a edició

de Edward Bodmer (Autor)

Ressenya de llibres

Una guia magistral sobre modelització de finances corporatives i de projectes que aborda una sèrie de qüestions complexes que s’enfronten en l’estructuració de models financers juntament amb la teoria financera subjacent. Les tècniques de modelatge s’il·lustren amb ajuda d’estudis de casos i exemples i es fa un esforç visible per dilucidar l’aplicació de conceptes matemàtics i financers complexos en aquest context. Alguns dels temes tractats en aquest treball inclouen una presentació dinàmica d’anàlisi d’escenaris i sensibilitat, el desenvolupament d’anàlisis precises de valoració que incorporen cascades de fluxos d’efectiu i la creació de funcions personalitzades per resoldre una lògica circular sense la necessitat de copiar-enganxar macros pesades. L’autor detalla els fonaments de la mecànica de modelatge i els aspectes complexos d’aplicar-los en el context d’estructures corporatives per ajudar a millorar la comprensió dels lectors d’aquest tema. Una guia molt accessible sobre tots els aspectes concebibles de la modelització de finançament de projectes per a professionals i acadèmics.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre principal sobre finançament de projectes

Treball detallat sobre modelització de finançament corporatiu i de projectes que presenta un enfocament altament metòdic per a la modelització financera complexa a partir de zero. Els lectors també poden adquirir els fonaments de la modelització financera i la teoria financera que l’acompanya, que estableix les bases per a la primera. L’autor ha presentat aquest tema altament complex, normalment relegat al domini dels experts en models financers, d’una manera molt accessible tant per als estudiants com per als professionals de la matèria.

<>

# 8 - International Project Finance in a Nutshell 2nd Edition

de John Niehuss (Autor)

Ressenya de llibres

Es tracta d’un excel·lent treball de base general sobre finançament de projectes internacionals que aborda diversos problemes legals i financers implicats i explica l’aplicació de tècniques de finançament de projectes als projectes i empreses de finançament de diverses indústries. El llibre també tracta temes crítics com l’impacte de la crisi del crèdit del 2008 en el finançament de projectes, els darrers desenvolupaments de resolució de conflictes juntament amb el tipus de marc financer en què es realitza el finançament de projectes. L’autor també explica aspectes clau com ara l’anàlisi de riscos, la diligència deguda, les condicions de la concessió i el contracte de préstec, les qüestions fiscals i comptables, entre d’altres. Una guia completa de finançament de projectes que cobreix tot un espectre de processos i problemes que s’hi plantegen.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre principal sobre finançament de projectes

Una guia completa sobre qüestions legals i financeres enfrontades a les diferents etapes del finançament del projecte juntament amb l’estructuració i documentació jurídica d’un projecte. L’autor s’ocupa de qüestions crítiques en el procés de finançament, incloses l’anàlisi de riscos, la diligència deguda, el suport del crèdit i les qüestions fiscals i comptables abans de continuar amb les implicacions més àmplies de la crisi del crèdit del 2008 per al finançament de projectes i els darrers desenvolupaments de resolució de conflictes. Aquest treball cobreix diversos conceptes, processos i qüestions clau que influeixen i configuren el finançament de projectes en general.

<>

# 9 - Anàlisi i finançament de projectes internacionals

A càrrec de Gerald Pollio

Ressenya de llibres

Aquest llibre trencador de finançament de projectes tracta els camps complexos i diversos, però íntimament interconnectats, d’anàlisi i finançament de projectes per al benefici dels lectors. Tradicionalment, aquests dos temes s’han tractat per separat, però l’autor ha fet un esforç conscient en aquest treball per reunir-los amb la intenció de proporcionar perspectives tant teòriques com pràctiques sobre les implicacions més àmplies del desenvolupament del projecte. Aquest treball aborda sistemàticament el tema de l’anàlisi del projecte amb els principis bàsics del pressupost de capital, el deute de recursos limitats i la gestió de riscos, entre altres coses, i després continua tractant l’aplicació d’aquests conceptes amb l’ajut d’estudis de casos pràctics establerts en diverses zones geogràfiques. ubicacions. Una obra única que lliga aquests dos temes d’una manera fàcil d’entendre, cosa que la converteix en una guia útil per a especialistes en finances, professionals de finançament de projectes i estudiants de negocis i finances internacionals.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre de Project Finance

Un tractat rar sobre anàlisi i finançament de projectes sol considerar dos camps d’estudi completament diferents, encara que interconnectats. L’autor aclareix conceptes relativament complexos que connecten aquests dos temes i els presenta com un tot coherent per als lectors. La il·lustració de conceptes clau i la seva aplicació amb l’ajut d’estudis de casos pràctics s’afegeixen a la utilitat d’aquest treball. Un excel·lent acompanyant tant per als professionals de les finances com per als estudiants.

<>

# 10 - Paperback de finançament de projectes avançats - 1 de setembre de 2000

per Richard Tinsley (Autor), C. Richard Tinsley (Editor)

Ressenya de llibres

Es tracta d’un treball molt pràctic sobre l’aplicació avançada dels principis subjacents del finançament de projectes per al projecte de diferents indústries amb estructures de risc molt variables. L’autor d’un treball molt aclamat Project Finance presenta 214 estudis de casos del món real que il·lustren com s’avaluen les estructures de risc i es prenen decisions rellevants. Algunes de les principals àrees tractades en aquest treball inclouen el risc de crèdit, la contrapart, el risc de divisa, la participació en empreses conjuntes, el finançament de projectes i l’aplicació del seu principi en diferents contextos, inclòs el dels mercats emergents. Excel·lent treball sobre aspectes complexos del finançament de projectes per a diverses indústries i economies estructurades de manera diferent, que utilitza una sèrie d'estudis de casos a aquest efecte.

Millor menjar per emportar d’aquest llibre de Project Finance

Aquest llibre principal de finançament de projectes representa la idea de treballs pràctics sobre finançament de projectes amb no menys de 214 estudis de casos reals que il·lustren l’aplicació d’eines i tècniques de finançament de projectes. Una guia completa per a professionals i estudiants del finançament de projectes per ajudar a millorar la comprensió de les estructures de risc en projectes relacionats amb diferents indústries i per a diferents mides d’economia amb l’ajut d’exemples pràctics i casos pràctics.

<>
Divulgació associada d'Amazon

WallStreetMojo participa en el Programa associats d'Amazon Services LLC, un programa de publicitat afiliada dissenyat per proporcionar un mitjà perquè els llocs guanyin tarifes publicitàries mitjançant la publicitat i l'enllaç a amazon.com.