Categoria: Carreres financeres "

Carreres en finances

Carreres en finances

Carreres professionals a la indústria financeraHi ha hagut un ràpid creixement a la indústria de les finances en el passat i, per poder fer carrera en el sector financer, s’ha d’obtenir el títol adequat com B. Com, CPA o MBA en finances i després es pot triar la carrera en qualsevol de les diferents àrees de finançament, com ara analista de renda variable, banca d’inversions, gestió d’actius, gestió de riscos, finançament corporatiu, etc.Avui en
Ruta de la carrera de finances corporatives | Els 9 llocs de treball més importants que heu d'explorar

Ruta de la carrera de finances corporatives | Els 9 llocs de treball més importants que heu d'explorar

Ruta de la carrera de finances corporativesLa trajectòria professional de les finances corporatives són els camins, és a dir, els nivells que porten al cap de tots els nivells, és a dir, el director financer que dirigeix ​​i controla tots els camins i els diferents camins són la planificació i anàlisi financera, que també es coneix com a comptabilitat de gestió que analitza les xifres i els informes. , c
Carreres professionals en comerç

Carreres professionals en comerç

Carreres professionals en comerçHi ha moltes carreres en el comerç com a oportunitats en comptes i finances, com ara llicenciat en comerç, gestió empresarial en finances, comptable, sector bancari, economista (llicenciat en economia o en matemàtiques i estadístiques), intermediació de borsa, secretari d’empresa, ciències actuarials, planificador financer certificat , comptable de costos i gestió i comptable públic certificat.En
Carreres comercials

Carreres comercials

Carreres comercialsPer iniciar la carrera comercial, cal obtenir el títol requerit de la reputada universitat, després de la qual cosa la persona pot desenvolupar la seva carrera treballant a diverses organitzacions com ara companyies d'assegurances, empreses de gestió d'actius, empreses de capital privat, empreses de fons d'inversió, i la resta d’empreses implicades en la prestació dels serveis financers.Ac
Guia professional d’enginyeria financera: programa, llocs de treball, salari

Guia professional d’enginyeria financera: programa, llocs de treball, salari

Guia professional d’enginyeria financeraL'enginyeria financera és un camp que necessita algú que sigui un expert en tots els oficis. Es finançaria la disciplina bàsica. Tanmateix, per resoldre els problemes financers, aquest noi ha de conèixer altres disciplines, com ara les matemàtiques aplicades, la informàtica, les estadístiques i la teoria econòmica. S
Carreres en pressupostos

Carreres en pressupostos

Llista de les 4 millors carreres en pressupostosA continuació es mostra la llista d’alguns dels principals llocs de treball en pressupostos pels quals podeu optar a la vostra carrera financera.Visió general de la carrera pressupostàriaEl pressupost és una implementació estratègica del pla de negoci d’una empresa o d’un projecte per assolir els objectius i objectius desitjats. El pr
Carrera d’analista de crèdits

Carrera d’analista de crèdits

Carrera d’analista de crèditsEls analistes de crèdit faciliten la gestió del risc creditici mesurant la solvència de la persona o d’una empresa. Tot i que, les funcions d'un analista de crèdit són similars, però es produeixen variacions en funció del tipus d'entitat amb què treballen. Gen
Carrera de Banca Comercial

Carrera de Banca Comercial

Llista de les 5 millors carreres en banca comercialLlista de carreres en banca comercial: A continuació s’esmenten alguns dels llocs de treball de banca comercial que una persona pot obtenir.Visió general de la carrera de banca comercialLa banca comercial també es coneix com banca de negocis; hi ha dues funcions principals dels bancs comercials dividits en primari i secundari.Se
Carreres professionals en gestió de patrimoni

Carreres professionals en gestió de patrimoni

Llista de les 5 millors carreres en gestió de patrimoniA continuació es mostren algunes de les feines de gestió de patrimoni per les quals una persona pot optar:Visió general de la carrera de gestió de riquesaLa carrera de gestió patrimonial implica prestar serveis d’assessorament financer, serveis de comptabilitat, planificació patrimonial, polítiques d’assegurances, inversions en mercats de renda variable i deutes, planificació de jubilació, etc. s’h
Carreres professionals en gestió de riscos

Carreres professionals en gestió de riscos

Llista de les 3 millors carreres en gestió de riscosA continuació es mostren algunes de les carreres / llocs de treball en gestió de riscos per les quals una persona pot optar:La carrera de gestió de riscos fa referència a la identificació i avaluació del risc per tal d’invertir productivament i pal·liar el perill causat per les inestabilitats, tant externes com internes. E
Carrera de Fusions i Adquisicions

Carrera de Fusions i Adquisicions

Llista de les 4 millors carreres de fusions i adquisicionsLlista de carreres en fusions i adquisicions: A continuació s'esmenten alguns dels rols de fusió i adquisició que una persona pot assolir al seu operador.Visió general de fusions i adquisicionsFusió i adquisició es refereix a la consolidació de dues empreses en una empresa, ja sigui mitjançant la fusió dels actius i passius de l’empresa o mitjançant l’adquisició de la totalitat del capital propi. Es
Carreres de gestió d’actius

Carreres de gestió d’actius

Llista de les 5 millors carreres en gestió d’actiusA continuació s’esmenten alguns dels rols laborals de gestió d’actius que una persona pot assolir en la seva carrera.Visió general de la carrera de Gestió d'ActiusAsset Management és la gestió de les inversions en nom dels seus inversors. La fe
Carreres professionals de renda fixa

Carreres professionals de renda fixa

Llista de les 3 millors carreres de renda fixaA continuació s’esmenten alguns dels rols laborals de renda fixa que una persona pot assolir en la seva carrera.Visió general de les carreres de renda fixaUn treball de renda fixa és un dels mercats més profunds i grans de l’espai financer, que ajuda les empreses i els sobirans a créixer ajudant-los a augmentar el deute. Una
Carreres en Comptabilitat Financera

Carreres en Comptabilitat Financera

Les persones que opten per les carreres de comptabilitat financera són responsables de la comptabilitat financera que ajuda en el pressupost, l’anàlisi de dades per a l’acció de gestió i la preparació d’estats financers per tal de lliurar l’informe als grups d'interès externs que necessiten tenir un títol en l'àmbit comptable o camps relacionats.Funcions
Carreres en valoració

Carreres en valoració

Llista de les 4 millors carreres en valoració empresarialA continuació s'esmenten alguns dels rols professionals de la valoració empresarial que una persona pot assolir en la seva carrera.Visió general de les carreres de valoracióLa valoració es refereix a determinar el valor actual o el valor futur d’un actiu en funció dels fluxos d’efectiu futurs del mateix. 
Carreres de desenvolupament corporatiu

Carreres de desenvolupament corporatiu

4 millors carreres de desenvolupament corporatiuA continuació es mostra la llista de trajectòries professionals principals en desenvolupament corporatiu que podeu cercar:Visió general de les carreres de desenvolupament corporatiuEl desenvolupament corporatiu es refereix al procés de planificació i implementació d’estratègies organitzatives per al creixement de l’empresa. 
Carreres professionals al mercat de capitals

Carreres professionals al mercat de capitals

Llista de les 5 millors carreres del mercat de capitalsA continuació es mostren algunes de les funcions principals que podeu optar a la carrera del mercat de capitals.Visió general de la carrera del mercat de capitalsCapital Market és un mercat on les empreses recapten fons del públic comú mitjançant la sortida a borsa i la col·locació privada.
Feines de finançament estructurat (carrera professional)

Feines de finançament estructurat (carrera professional)

Feines de finançament estructurat (carrera professional)Hi ha dotzenes d’eleccions professionals que es contemplen abans de decidir finalment quina hauria de ser. Ens agrada provar les nostres opcions i preferències abans de fer aquest gran pas per sol·licitar una feina. De fet, és el correcte, quan avui tenim diverses opcions i també fonts correctes per saber si s’adapta a la nostra personalitat.Ante