Tutorial VBA

Tutorial VBA

Tutorial Excel VBA per a principiantsSi no coneixeu VBA i no en sabeu res, aquest és el millor tutorial perquè els principiants comencin el seu viatge amb macros Excel VBA. D’acord, comencem el viatge dels vostres tutorials VBA avui.VBA ho és Visual Basic per a aplicacions és el llenguatge de programació de Microsoft per a productes de Microsoft com Excel, Word i PowerPoint. T
Codi VBA

Codi VBA

Codi VBA d'ExcelVBA o també conegut com Visual Basic Applications és un llenguatge de programació per a Excel i no només per a Excel, sinó també per a la majoria dels programes de Microsoft Office. Podem escriure un conjunt d’instruccions en un editor visual bàsic que realitza determinades tasques codi a VBA.A
Inventari de productes acabats

Inventari de productes acabats

Què és l'inventari de productes acabats?Els inventaris de productes acabats són l’etapa final dels inventaris que han completat el procés de fabricació i comprenen els productes que han assolit totalment la seva forma final i que són completament elegibles per vendre als clients finals.F&
Deflació

Deflació

Significat de deflacióLa deflació és una disminució dels preus dels béns i serveis quan hi ha una inflació negativa (per sota del 0%) i, normalment, provoca un augment del poder adquisitiu del consumidor.Causes de la deflacióLa deflació es pot causar pels dos motius següents;# 1 - Si la productivitat dels béns i la disponibilitat de serveis augmenten en un entorn econòmic determinat, els preus solen disminuir.
Bancs a Irlanda

Bancs a Irlanda

Visió general dels bancs a IrlandaLes perspectives del sistema bancari a Irlanda han estat positives, esmentades per Moody’s Investors Services. Han esmentat dues coses importants mentre investigaven l’escenari de qualificació dels bancs a Irlanda:Esperen que les condicions operatives del sistema bancari millorin en un futur proper iTambé perceben que la solvència dels bancs evolucionarà en els propers 12 a 18 mesos.Els
Bancs a Luxemburg

Bancs a Luxemburg

Visió general dels bancs a LuxemburgPocs podrien ser conscients que Luxemburg representa un centre financer mundial líder amb fama per la seva economia altament desenvolupada, estable i diversificada, amb serveis bancaris i financers que formen un component clau de la seva estructura macroeconòmica.
Emplena Flash amb Excel

Emplena Flash amb Excel

Què és Flash Fill in Excel?Flash s’omple són com els farcits automàtics de les cel·les de la taula Excel, excel detecta el patró de les dades dels ompliments anteriors de l’excel, quan escrivim alguns caràcters a les cel·les adjacents que hi ha al costat parpelleja automàticament les dades suggerides, està disponible a la secció d’eines de dades de la pestanya de dades o la drecera de teclat CTRL + E.Com ac
Combineu el text de dues o més cel·les en una sola cel·la

Combineu el text de dues o més cel·les en una sola cel·la

Com combinar text de dues o més cel·les en una sola cel·la?Obtenim les dades de les cel·les del full de treball en excel i així és com és la naturalesa del full de treball Excel. Podem combinar diverses dades de cel·la en una i podem dividir les dades d’una sola cel·la en diverses cel·les. A
VBA INSTRREV

VBA INSTRREV

Excel VBA INSTRREVVBA INSTRREV Funció, com significa "In String Reverse", retorna la posició de la primera aparició d'una cadena de cerca (subcadena) en una altra cadena, començant pel final de la cadena (de dreta a esquerra) des de la qual cerquem una cadena de cerca.
SWITCH Funció Excel

SWITCH Funció Excel

Què és la funció SWITCH a Excel?La funció de commutació a excel és una funció de comparació i referència a Excel que compara i fa coincidir una cel·la referida amb un grup de cel·les i retorna el resultat en funció de la primera coincidència trobada, el mètode per utilitzar aquesta funció és el següent = SWITCH (cel·la objectiu, valor 1, resultat 1 .
Negociació propietària

Negociació propietària

Què és el comerç propietari?El comerç propietari es refereix a la negociació del banc i de les empreses en instruments financers presents al mercat mitjançant els seus propis diners i el seu propi compte, amb el propòsit d’obtenir els beneficis per compte propi en lloc d’invertir diners del client per a la inversió i guanyar comissions a això.Tamb
Formulari complet de NPA

Formulari complet de NPA

Què és la forma completa de NPA?La forma completa de NPA és un actiu improductiu. Es tracta d’una mena d’actius classificats que s’utilitzen per diferenciar préstecs i avenços sobre els quals el principal i / o interessos han quedat vencits, és a dir, els pagaments estan en mora o en mora i, en general, segons les normes establertes per les autoritats reguladores, els actius es consideren NPA quan no es realitza cap recuperació darrers 90 dies.Tipus#
Escàndol Enron

Escàndol Enron

Què és l’escàndol Enron? L’escàndol d’Enron implica que Enron enganya els reguladors recorrent a pràctiques comptables fora de llibres i incorporant participacions falses. La companyia va utilitzar vehicles de propòsit especial per ocultar els seus actius tòxics i grans quantitats de deutes als inversors i als creditors.Explic
Calculadora d’hipoteques a Excel

Calculadora d’hipoteques a Excel

Calculadora de préstecs de pagament d’hipoteques a ExcelCalculadora d’hipoteques en excel no és una característica integrada a Excel, però podem fer la nostra pròpia calculadora d’hipoteques mitjançant algunes fórmules, per fer una calculadora d’hipoteques i calcular el calendari d’amortització que necessitem per crear la columna de categories per a totes les categories i dades que s’insereixen. podem utili
Posa la fórmula de paritat de trucades

Posa la fórmula de paritat de trucades

Què és la fórmula de paritat Put-Call?La fórmula Parity Put-Call estableix que la rendibilitat de retenir una operació de venda curta i una opció de compra llarga per a una acció hauria de proporcionar una rendibilitat igual a la que es proporciona mitjançant la celebració d’un contracte a termini per al mateix valor. E
Formulari complet d'ETF

Formulari complet d'ETF

Què és la forma completa d'ETF?El formulari complet d’ETF significa Fons comercialitzats en borses. Es pot anomenar com a instruments financers que es formen mitjançant la recopilació de valors com ara accions, bons o es pot derivar de l’índex. Aquest tipus d'instruments financers es poden comparar amb els fons d'inversió, però es poden comprar o vendre durant tot el dia laborable de negociació.Tipu
Gamma d'una opció

Gamma d'una opció

Quina és la gamma d'una opció en finances?El terme "gamma d'una opció" fa referència al rang del canvi del delta d'una opció en resposta al canvi unitari del preu de l'actiu subjacent de l'opció. Gamma es pot expressar com el segon derivat de la prima de l’opció respecte al preu de l’actiu subjacent. Tam
Derivat de renda variable

Derivat de renda variable

Què són els derivats de renda variable?Els derivats de renda variable són contractes el valor dels quals està relacionat amb el valor de l’actiu subjacent, és a dir, el patrimoni net i s’utilitzen generalment amb finalitats de cobertura o especulació. Hi ha quatre tipus principals de derivats de renda variable, a saber: futurs i futurs, opcions, warrants i swaps.Top
Penny Stock

Penny Stock

Què són les accions / accions de Penny?Penny Stock es refereix a les accions de les empreses públiques amb una capitalització de mercat baixa, que són majoritàriament poc líquides i es cotitzen al mercat a un preu baix (normalment menys de 5 dòlars per acció).